10. projektipalaverin pöytäkirja
Paikka: AgC 223.1
Aika: ti 3.4.2001 klo 15.15 - 17.10
 
1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen
 
Paikalla olivat:
 - Jukka-Pekka Santanen
 - Sami Poimala (lähti 16.15)
 - Markku Vire
 - Minna Lesonen
 - Tuukka Tawast
 - Heikki Uuksulainen 
 - Hannu Pekkanen
 - Päivi Kaijula
 - Jussi Kuittinen 

Puheenjohtajana toimi Heikki ja sihteerin tehtäviä hoiti Tuukka.
 
2. Työtehtävien läpikäynti 

-Hannu oli piirtanyt ER kaaviot uusiksi
-Videotykki ja kannettava mikro oli varattu tilaisuuteen
-Jussi ja Hannu olivat kayneet M.Leppasen luona
 
3. Kayttoliittymahahmotelmien tarkastelu

Paivi kavi lapi suunniteltua sivurakennetta. Keskustelussa tuli ilmi, etta
ylareunan laitosteksti tulee korvata jonkinlaisella lyhenteella. Tama
saattaa aiheuttaa muuutoksen tietokantaan.

Vesalta tulisi kartoittaa, onko tenttien sidoksena  kurssi- vai
henkilosidonnainen vaihtoehto parempi. Laitokset tulee esitella
valintalistassa, koska niita on luultavimmin "puoli tusinaa". Tenttien
yhteyteen tulee tehda
lisatietoja-kentta. 

Demoryhmat tulee linkittaa tapahtumiin.

Kayttoliittyman paalinjaukset ovat kohdallaan. 

4. Tietokantakorjausten tarkistus

Hannu kavi lapi tietokantarakenteen muutoksia.
Period ja PeriodOrg-taulusta puuttuu nimikentat. Ne lisataan.


Tulosaluetaulu BudgetFocus lisataan korpin kantaan, koska se oli unohtunut
edellisista lisayksista.

Markku esitteli rakenne-ehdotuksen, joka tullaan sisallyttamaan 
Field-rakenteeseen.

Start, Begin ja End + muut varatut sanat tulee korvata tietokannassa
uusilla.

Organisaatioiden postitietojen tallentamisesta keskusteltiin ja pohdittiin
samaa PostalInfo-taulua kayttaa kuin henkiloillakin. 

Tietokannan muutoksista pidetaan palaveri huomenna klo 12.00 , jotta Pauli
ja Tommi voivat tarkastella muutoksia.

5. META

Palaverissa ei ollut muita kasiteltavia asioita.

6. Työtehtävien kirjaus

-J-P Santanen varaa 19.4 palaveriin tykki ja kannettava

7. Seuraavan palaverin ajankohta
 
Seuraavat palaveri pidetään:
 
Paikka: AgC 223.1
Aika: ti 10.4.2001 klo 14.15

Paikka: AgC 223.1
Aika: to 19.4.2001 klo 12.15
  

-Tuukka Tawast-