12. projektipalaverin pöytäkirja
Paikka: AgC 223.1
Aika: pe 4.5.2001 klo 14.15 - 15.30
 
1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen
 
Paikalla olivat:
 - Jukka-Pekka Santanen
 - Pauli Kujala
 - Tommi Lahtonen
 - Markku Vire
 - Tuukka Tawast
 - Heikki Uuksulainen 
 - Hannu Pekkanen
 - Päivi Kaijula

Puheenjohtajana toimi Heikki ja sihteerin tehtäviä hoiti Tuukka.
 
2. Työtehtävien läpikäynti 

Työtehtävät oli suoritettu. 

- Päivi oli uusinut liittymän
- Pauli & Markku olivat asentaneet beta-version europalle
- Ohjaajat olivat kommentoineet toimintoja
 
3. Käyttöliittymän ulkoasun päättäminen

Päivin viimeisin ulkoasu päätettiin kiinnittää lopulliseksi. Linkkien valinnan 
taustavärin virittely jätetään kesälle.

4. Toteutettavien osien tärkeysjärjestys

Toteutuksessa nähtiin tärkeäksi seuraavat kohdat:

Yleisesti:

-ulkoasu tulee yhtenäistää
-testiversio tulee toimittaa Paulille maanantaiksi
-laitoksen henkilökunta testaa uutta versiota

Oppilaan puolelta tulisi toimia:

-kurssille ilmoittautuminen
-demoihin ilmoittautuminen
-yhteenveto oppilaan tiedoista

Opettajan puolelta tulisi toimia:

-kurssit
-kurssi-instanssien luonti
-opetusryhmien perustaminen
-demopisteiden anto
-jonkinlaiset raportit opiskelijoista

Testausta tulisi suorittaa myös ei graafisilla selaimilla (lynx). 

5. META

Hannu ilmoitti olevansa työmatkalla loppuesittelyviikon.

6. Työtehtävien kirjaus

- Ryhmän tulee muistuttaa J-P Santasta testikoneen sijainnista maanantaina.
- Ryhmän tulee kasata testiversio järjestelmästa europaan maanantaiksi.
- Seuraavassa palaverissa tulee sopia lounaspalaverin ajankohta. 

7. Seuraavan palaverin ajankohta
 
Seuraavat palaveri pidetään:
 
Paikka: AgC 223.1
Aika: pe 11.5.2001 klo 15.15
  
-Tuukka Tawast-