Korppi-projektin gradupalaveripöytäkirja

Aika:  5.2.2001 klo 12.15-14.00

Paikka: Agora C223.1

Läsnä:
    Jukka- Pekka Santanen
    Kwakye Oppong
    Hannu Pekkanen
    Heikki Uuksulainen
    Pauli Kujala

1. Kokouksen avaus

Jukka-Pekka Santanen avasi kokouksen.


2. Graduhaastattelujen purkaminen

Oppong aloitti purkamaan tekemiensä haastatteluiden antia koskien nykyisen
kurki-järjestelmän käytettävyyttä. Otoksena oli 35 henkilöä, eri
laitoksilta 
niin oppilaita kuin opettajiakin. Palautetta oli melko runsaasti,
enimmäkseen 
negatiivista. Näiden haastattelujen pohjalta saimme hyvän kuvan siitä, 
minkälaisiin ongelmiin kurjen käyttäjät ovat törmänneet. 


3. Sovittuja tehtäviä

Jukka-Pekka Santanen sai tehtäväkseen lisätä Oppongin korppi-projektin
jakelulistalle.

Pauli Kujalan tulee lisätä Oppong kurkeen opettajaksi.


4. Jaettu materiaali

Survey Report 1.
Kwakye Oppong
Dept. of computer sience & information systems