Korppi-projektin 2. palaverin pöytäkirja

Aika: 6.2.2001 klo 12.15 - 14.15

Paikka: Agora C 223.1

Läsnä: 
Jukka-Pekka Santanen
Markku Vire
Hannu Pekkanen  (puheenjohtaja)
Tuukka Tawast (sihteeri)
Heikki Uuksulainen (sihteeri)


1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ja puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pekkanen.
Sihteereinä toimivat Tuukka Tawast ja Heikki Uuksulainen.

2. Aiheen kertausta ja tietokannan selvitysta

Markku Vire kävi läpi tietorakennetta. Projektiryhmä halusi kerrata
toteutettavan aiheen sisältöä. Keskustelussa kartoitettin kohtia, joita
projektiryhmä tullee tekemaan. Javapavuista todettin, etta muutamia niistä
on valmiina ja loput ryhmä joutuu toteuttamaan. Sovelluslogiikka pyritään
sisällyttämään papuihin. Tietokantaa selvennetään lisää perjantaina
10.2.2001 järjestettävässä tietokantapalaverissa.  

3. Sovelluksen läpikäynti

Suunniteltiin toteuttaa opettajan käyttöliittymän puolelle kursseille
tilaa ilmaiseva jaottelu, jolloin kurssi voi olla 
keskeytetty, uusi tai suunnitteilla. Käyttöliittymän ulkoasun suunnittelun
todettin olevan tärkeässä osassa, joten ensimmäisten
luonnosten tulisi olla valmiina nopeasti. Mahdollisuudesta
sovelluskayttajien opiskeluoikeuden selvittämiseen käytiin läpi.
Tutkitaan, voidaanko JORE:sta saatavia tietoja hyödyntää tulevassa
sovelluksessa.  Lisäksi tuli ilmi, etta lopputestauksessa 
tulee kiinnittää huomiota kaikenlaisten tietojen päivityksen toimivuuteen
(demopisteiden syöttö.. yms ). 

4. Työtehtävien alustava jaottelu

Alustavasti päätettiin jakaa työtehtäviä seuraavasti osiin: tietokanta
ylläpito, opiskelijan käyttöliittymä, opettejan käyttöliittymä ja
liittymän yleinen ulkoasu. Tehtavät selkenevat, kun projekti- ja
sovellussuunnitelma saadaan tehtyä.
  
5. Viime projektipalaverin määrättyjen tehtävien läpikäynti

Markku Vireen www-tietokantadokumenteista puuttuivat PDF-versiot. Markku
lupasi hoitaa asian perjantaiksi. J-P Santasen tiedekunnan informointi on
täten tekemättä. J-P Santanen hoitaa asian, kun PDF-dokumentit
valmistuvat.

6. Palaverissa määrätyt tehtävät

Markku Vire hoitaa Kotkan uudelleenasennuksen verkkoon ensi viikon aikana.
Projektiryhmälle tuli tehtäväksi laatia alustava projekti- ja
sovellussuunnitelma. Lisäksi ensi palaveriin mennessä tulisi ryhmän tehdä lista yleisimmistä
käyttötapauksista seka pari käyttötapausmallia. Pauli Kujalaa, Tommi
Lahtosta ja Petri Heinosta tulee haastatella mahdollisuudesta sovelluksen
käyttäjätarkistuksiin opiskelijana kirjoilla olemisesta (avoimen yo:n
opiskelijat?).  

7. Seuraava kokous

Sovimme seuraavaksi palaveriajaksi tiistain 13.2.01 klo 12.15 AgC 223.1