6. projekti palaverin pöytäkirja
Paikka: AgC 223.1
Aika: Ti 6.3.2001 klo 12.15

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen

Paikalla olivat:
- Jukka-Pekka Santanen
- Pauli Kujala
- Tommi Lahtonen
- Minna Lesonen
- Tuukka Tawast
- Heikki Uuksulainen
- Markku Vire
- Päivi Kaijula

Puheenjohtajana toimi Minna ja sihteerin tehtäviä hoiti
Tuukka.


2. Tietokannasta 

Aluksi käytiin läpi edellispäivän tietokantapalaverissa ehdotettuja 
lisäyksiä ja ratkaisuja.
 Asiaan päätettiin palata, kun Halko-ryhmän
Jussi on saanut korjattua piirtämänsä kaaviot ja Korppi-ryhmän Hannu 
on paikalla tietokantavastaavana.

3. Määrättyjen työtehtävien tarkistus.

Halko- ja Korppi projektit olivat pitäneet sovitun tietokantapalaverin eilen maanantaina.
Opponoinnin dokumentit oli toimitettu Karille ennen sovittua ajankohtaa.
Pauli oli antanut palautetta WWW-sivun käyttötapauksista. Tehtävää jatkettiin vielä edelleen.
Jukka-Pekka oli lisännyt Paulin ja Tommin postituslistalle.

4.CSS-palaveri

Tommi Lahtosen lupasi pitää torstaina 8.3.2001 klo 8.30 AgC 223.1:ssa luennon CSS:n käytöstä
Korppi- ja Halko-projekteille. Tervetuloa kuuntelemaan!

5. Käyttötapausmallien läpikäynti

Palaverissa käytiin muutama korjattu käyttötapausmalli läpi. Ohjaajat lupasivat käydä katsomassa loppuja 
tapauksia verkossa ja kommentoimassa niitä. Huomautuksena versioihin tulee littää korjauspäivämäärät.
Raporteista puhuttiin yleisellä tasolla. Selvitettäväksi jäi, miten eri opettajat käyttävät raportointia.
Kurssikuvausten kautta tulee kursseille olla mahdollista generoida uusi kotisivu. 
Tämä toivottiin lisäyksenä uuteen järjestelmään.

6. Meta (Muut esille tulleet asiat)

Päivi Kaijula toimii neuvonantajana käyttöliittymien ulkoasun ja sommittelun suhteen. 
Projektiryhmä keskittyy tekemään projekti- ja sovellussuunnitelman valmiiksi mahdollisimman pian.
Sovellussuunnitelmassa on vielä reilusti tehtävä muutoksia ja korjattava kohtia.
Käyttötapauksiin ja raporttien muodostamiseen toivotaan palautetta.

7. Työtehtävien kirjaus

Jukka-Pekka Santanen lupasi ottaa selvää Photoshopin lisenssin saatavuudesta ja hinnasta.

Pauli Kujala sanoi käyvänsä läpi käyttötapauksia ja tarkastavansa niitä. Lisäksi huomenna 
keskiviikkona klo 12 oli tarkoitus keskustella ylläpitäjän erikoiskäyttötapauksista ja listata niitä.

Heikki laittaa opiskelijan käyttötapaukset WWW:hen Korpin kotisivujen alle. 

Ohjaajat sanoivat yleisesti jatkavansa käyttöliittymähahmotelmien kommentointia ja palautteen antamista.

8. Seuraavan palaverin ajankohta

Seuraava palaveri pidetään:

Paikka: AgC 223.1
Aika: Ti 13.3.2001 klo 12.15