13. projektipalaverin pöytäkirja
Paikka: AgC 223.1
Aika: pe 11.5.2001 klo 15.15 - 16.40
 
1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen
 
Paikalla olivat:
 - Jukka-Pekka Santanen
 - Pauli Kujala
 - Tero Toivonen
 - Sami Poimala
 - Markku Vire (lähti klo 16.00)
 - Tuukka Tawast
 - Heikki Uuksulainen (saapui klo 15.25) 
 - Hannu Pekkanen
 - Minna Lesonen

Puheenjohtajana toimi Minna ja sihteerin tehtäviä hoiti Tuukka.
 
2. Työtehtävien läpikäynti 

Työtehtävät oli suoritettu. 

- Ryhmä ilmoitti J-P Santaselle testiversion viivästymisestä.
- Tiistaina 8.5 ranchi-kone saatiin testattavaksi.
 
3.Meta

Markku toi esille Evaluation-funktioon eli arvosteluun liittyvän ongelman. Fieldien monikielistys aiheuttaa 
laskentapavulle ongelman, koska nämä kentät eivät ole yksikäsitteisiä. Keskustelussa ilmeni 3 erilaista 
vaihtoehtoa ratkaisuksi, joista valittiin ensimmäinen ja käytännöllisin. Ongelma ratkaistaan
lisäämällä kenttä Field tauluun. Kentän arvo voi olla null.

Projektin tulee toteuttaa seuraavat dokumentit loppuesittelyn jälkeen: projektikäsikirja, tietokantaraportti 
ja asennus- ja siirto-ohje. Käyttöohje jää kesän työksi.

4. Korpin testiversion ominaisuuksien päättäminen

Päätettiin, että sovellusta ei testata kesän kursseilla, koska demopisteratkaisut tietokannan osalla ovat 
vielä epävarmoja. Myös arvosteluosuus on keskeneräinen. Projektin osalta päätettin jättää raportit ja opettajan 
mahdollisuus lisätä opiskelija kurssille kesän töiksi. Yleisesti ulkoasua tulee parantaa ja keskeneräiset osat 
saattaa valmiiksi. Mitään uusia isoja kokonaisuuksia ei pidä projektin puitteissa enää aloittaa tekemään.  

5. Lounaspalaverin ajankohdan sopiminen

Päätöspalaveri päätettiin pitää maanantaina 21.5 klo 11.15 AgC 223.1.

6. Työtehtävien kirjaus

-J-P:lle tiedotus maanantaina testiversion sijainnista.

7. Seuraavan palaverin ajankohta
 
Seuraavat palaveri pidetään:
 
Paikka: AgC 223.1
Aika: ma 21.5.2001 klo 11.15
  
-Tuukka Tawast-