7. projektipalaverin pöytäkirja
Paikka: AgC 223.1
Aika: Ti 13.3.2001 klo 12.15

1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen

Paikalla olivat:
- Jukka-Pekka Santanen
- Pauli Kujala
- Tommi Lahtonen
- Tero Toivonen
- Minna Lesonen
- Tuukka Tawast
- Heikki Uuksulainen
- Markku Vire
- Päivi Kaijula

Puheenjohtajana toimi Minna ja sihteerin tehtäviä hoiti
Tuukka.


1. Työtehtävien läpikäynti 

J-P Santanen: Photoshop saadaan käyttöön Päiville. Uutta lisenssiversiota
joudutaan odottamaan.
Heikki oli laittanut opiskelijan käyttötapaukset WWW:hen.
Ohjaajat eivät olleet ehtineet käydä kommentoimassa käyttötapauksia.
Pauli oli saanut Hartikaiselta tiedon, että joresta saa läsnäolotarkistuslistan tarvittaessa. 

2. Ylläpitäjän käyttötapauspalaverin sopiminen

Ajaksi sovittiin keskiviikko klo 12.15 Pauli Kujalan huoneessa.
Ryhmästä paikalle tulevat Tuukka ja Heikki.

3. Kesäkursseista

Kesäluennoitsijoiden kanssa tulee sopia kursseilla käytettävästä
kirjanpidosta ja sitä varten tallennetuista henkilötiedoista.
Tuukka tekee alustavaa kartoitusta.

4. Opettajien raporttitarvekysely

Opettajille tulisi tehdä kysely sähköpostitse raporttien laaduista.
Millaisia raporttien tulisi olla? Mitä käytetään?
Minna tekee kyselyn tällä viikolla.

5. Tietokantapalaverin läpikäynti

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan palaveriin perjantaiksi, kun Hannu
on vastaavana paikalla. Ryhmä tutustuu Halko-ryhmän tekemään pöytäkirjaan 
maanantain palaverista.

6. Käyttöliittymallin läpikäynti

Päivi esitteli tekemänsä version käyttöiittymähahmotelmasta. Asiasta
käytiin laaja keskustelu. Monenlaisia mielipiteitä tuli ilmi ja näkemyksiä
esitettiin. Linkkien väristä käytiin myös keskustelua. Varsinaisia
päätöksiä ei tehty. Päivi tekee muutoksia hahmotelmaan. Malli laitetaan
verkkoon sen valmistuttua. 

7. Meta (Muut esille tulleet asiat)

Sovellussuunnitelma tulee saattaa valmiiksi mahdollisimman pian. Näin
päästäisiin itse toteutusvaiheeseen. Suunnitelmaan liitetään vielä 
sivustokaavio sovelluksen sivurakenteesta ja ylläpitäjän käyttötapaukset.

8. Työtehtävien kirjaus

Tommi Lahtonen etsii verkosta symbolistandardeihin liittyviä
sivuja.

Tuukka keskustelee alustavasti kesän kurssien kirjanpidosta opettajien
kanssa ja kartoittaa minkä suuruisia tiedonsiirtoja järjestelmien välillä 
tarvitaan koekäyttöä varten.

Minna tekee kyselyn opettajille listalle opettajat@mit.jyu.fi.

Päivi korjaa käyttöliittymäluonnosta käydyn keskustelun pohjalta.
Korppi-ryhmä tekee WWW-sivun uudesta mallista.  

Ohjaajat jatkavat käyttötapausten tutkimista ja antavat palautetta.

9. Seuraavan palaverin ajankohta

Seuraava palaveri pidetään:

Paikka: AgC 223.1
Aika: Pe 16.3.2001 klo 10.15