8. projektipalaverin pöytäkirja
Paikka: AgC 223.1
Aika: pe 16.3.2001 klo 10.15 - 11.00
 
1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen
 
Paikalla olivat:
 - Jukka-Pekka Santanen 10.25 -
 - Tommi Lahtonen
 - Minna Lesonen
 - Tuukka Tawast
 - Heikki Uuksulainen
 - Hannu Pekkanen
 
Puheenjohtajana toimi Minna ja sihteerin tehtäviä hoiti Tuukka.
 
 
2. Työtehtävien läpikäynti 
 
Tommi Lahtonen oli lahettanyt sahkopostitse ohjeistuksia.
 
Tuukka oli postittanut tiedon kesaopettajille. Asiaan palataan sovelluksen
valmistuttua.

Minna oli tehnyt raporttikyselyn opettajille. Vastauksia oli tullut
muutamia. (4 kpl)

Paivi tekee uuden kayttoliittymaehdotelman ensi palaveriin.
 
Ohjaajat eivät olleet ehtineet käydä kommentoimassa käyttötapauksia
Tyo jatkuu.

 
3. Tietokantapalaverin lapikaynti

Hannu kavi Tommin kanssa lapi kantaan tehtavia muutoksia. Kaaviot eivat
ole aivan valmiita. Lopputaulu on piirtamatta. Hannu yrittaa saada sen
valmiiksi viikonloppuna. Hannu tekee erillisen selvityksen
tietokantamuutoksista ja lisayksista. Lista postitetaan
korpin-jakelulistalle myohemmin.

4. Projektin status 
 
Molemmat suunnitelmat ovat korjattu ja palautettu J-P Santaselle
oikoluettavaksi.

Tuntilistat tarkastettiin kaikkien osalta.

Projektin yleista ajankayttoa tarkasteltiin ja todettiin aikataulun olevan
kohdallaan. Suunnitteluun ja dokumentointiin ei ole uhrattu liikaa aikaa.
Ryhma on suunnilleen samassa vaiheessa kuin muutkin projektiryhmat.


5. Meta (Muut esille tulleet asiat)

Sovellussuunnitelman sivurakennekaavioita kaytiin lapi. Sivusto
havainnollistaa tyovaiheen toteutusta.

Tommi mainitsi sanakirjalinkkeja ryhmalle tiedoksi.

J.Kypon Java-kirjasta ei liikene ilmaiskappaletta lainaan. Ryhma paatti
jattaa kirjan hankkimatta, koska netista loytyy varmasti tarvittavan
verran materiaalia.  


6. Työtehtävien kirjaus

-J-P Santanen pitaa tiedottaa Paivin luennosta ja varata kannettava ja
videotykki. Samoin J-P selvittaa, kuka siivoaa, milloin ja mita
projektitiloissa?

-Hannu tekee tietokannan lisays- ja muutoslistan. Postitus
tapahtuu listan valmistuttua.

-Hannun ja HALKON Jussin tulee tarkastuttaa tietorakennekaavio
M.Leppasella.

-Ryhman pitaa lahettaa Karille postia kahvi ja mukitilanteesta.
 
-Ohjaajat jatkavat käyttötapausten tutkimista ja antavat palautetta.


7. Seuraavan palaverin ajankohta
 
Seuraava palaveri pidetään:
 
Paikka: AgC 223.1
Aika: ke 28.3.2001 klo 15.15
  

-Tuukka Tawast-