11. projektipalaverin pöytäkirja
Paikka: AgC 223.1
Aika: to 19.4.2001 klo 12.15 - 13.50
 
1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen
 
Paikalla olivat:
 - Jukka-Pekka Santanen
 - Pauli Kujala
 - Sami Poimala 
 - Tero Toivonen
 - Markku Vire
 - Minna Lesonen
 - Tuukka Tawast
 - Heikki Uuksulainen 
 - Hannu Pekkanen
 - Päivi Kaijula

Puheenjohtajana toimi Heikki ja sihteerin tehtäviä hoiti Tuukka.
 
2. Työtehtävien läpikäynti 

- J-P Santanen oli varannut Videotykin ja kannettavan mikron tilaisuuteen
 
3. META

Tietokantarakennetta läpikäytiin. Hannu oli saanut uuden kannan asennettua virheetta.
Sovelluksesta tulee korjata kaikki Kotkan koodissa olevat erinimiset taulut, jotta uusi 
järjestelmä saadaan toimimaan uudella tietokannalla. Kurssi -instanssilla tulee olla vain
 1 pisteytysjärjestelmä. Points taulun monikielisyys tulee poistaa.

4. Käyttöliittymän tarkastelu

Päivi kävi läpi nykyistä kehitysversiokäyttöliittymää ja mahdollista uutta versiota. 
Havaituja ehdotuksia olivat fonttikoon pienennys ja valintalaatikoiden siirto tekstien viereen.
Tällä pystytään säästämään tilaa sivulla.

5. Projektin tilanne ja toteutettavat ominaisuudet

Sovelluksesta läpikäytiin opiskelijan, opettajan ja ylläpitäjän jo kehitetyt toiminnot.
Kesälle tehtäväksi päätettiin jättää ylläpidon jatkokehitys, Kotkan/Korpin sivujen 
yhdenmukaistaminen samaan ulkoasuun ja kalenterimoduuli.

6. Työtehtävien kirjaus

- Päivin tulee uusia käyttöliittymähahmotelma ensi palaveriin
- Pauli ja Markku pystyttävät Korpin beta-version europalle testikäyttöön
- Ohjaajien tulee kommentoida version toimintoja asennuksen jalkeen

7. Seuraavan palaverin ajankohta
 
Seuraavat palaveri pidetään:
 
Paikka: AgC 223.1
Aika: pe 27.4.2001 klo 14.15
  

-Tuukka Tawast-