14. projektipalaverin pöytäkirja
Paikka: AgC 223.1
Aika: ma 21.5.2001 klo 11.15 - 12.00
 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen
 
Paikalla olivat:
 - Jukka-Pekka Santanen
 - Tero Toivonen
 - Sami Poimala
 - Tuukka Tawast
 - Heikki Uuksulainen  
 - Hannu Pekkanen
 - Minna Lesonen

Puheenjohtajana toimi Heikki ja sihteerin tehtäviä hoiti Tuukka.
 
2. Työtehtävien läpikäynti 

Työtehtävä oli suoritettu. 

-  J-P Santaselle oli tiedotettu maanantaina koneesta, jossa 
testaus onnistui.

3. Projektin päättäminen

Projektissa pidetään yksi palaveri vielä, koska tilaajan 
edustaja ei päässyt paikalle tähän palaveriin.

3.1 Sovelluksen ja dokumentoinnin hyväksyminen ja hyväksymisaikataulu

Tilaajan edustajalta tulee saada palaute ja hyväksyntä sovelluksen
 tilanteesta, jotta projekti voidaan päättää. Pienet viilaukset 
tehdään koodin osalta loppuun.

3.2 Koodin viimeistely ja dokumentointi

Koodit kommentoidaan ja dokumenteista tehdään projektikäsikirja (2 osaa), 
tietokantaraportti ja asennusohje. Käyttöohje jää kesän työksi.

3.3 Mitä sovelluksen ominaisuuksia jätetään jatkokehityksen osalle?

Puuttuvista ja toteutettavista osista tulee laatia lista vielä projektin
 aikana.

3.4 Missä muodossa dokumentit toimitetaan tilaajalle?

Alustavasti arveltiin, että tilaajalle tulee toimittaa 1 kpl cd-romeja 
koodeista ja dokumenteista. Syntyvät kansiot sijoitetaan projektitilan
 kirjahyllyyn.

3.5 Tuleeko sovelluksen ja dokumenttien vanhempia versioita säilyttää ja liittää
    myös projektidokumentaatioon?

Dokumenteista ei tule sisällyttää vanhempia versioita. Tietokannan osalta
 yritetään saada vanhempia kehitysasteita mukaan. Myös vanhempia koodiversioita
 voidaan tallentaa cd:lle varmuuskopioiden muodossa. Mukaan liitetään myös
 graafisen avustajan Päivi Kaijulan raportti projektista.

3.6 Projektilausuntojen, todistusten ja projektilaskun toimittamisaikataulu.

Projektista laaditaan yhteinen lausunto J-P:n ja tilaajan edustajan toimesta.
 Kaikki projektiryhmäläiset halusivat erillisen todistuksen projektin 
suorittamisesta. Jokaisen ryhmäläisen itsearviointi tulee palauttaa ennen
 projektin hyväksyntää. Arviointiin tulee sisällyttää tieto, saako ko.
 arvioinnin liittää projektikansioon.

3.7 Laitteiden, ohjelmistojen, kirjojen ja muun materiaalin palauttaminen
 hankkijalleen tai asiasta sopiminen.

Ryhmä palauttaa J.Kypölle lainaamansa Java-kirjan. Muut oppaat ovat edelleen
 lainassa jatkokehittäjillä kesän ajan. Ryhmän tulee ilmoittaa, kun 
projektihuoneen koneista joku voidaan vapauttaa muuhun käyttöön. Ilmoitus
 tulee tehdä S.Takkiselle tai T.Tarvaiselle.

4. META

Vastaava ohjaaja J-P Santanen kommentoi tästä edespäin vain projektin
 loppudokumentaatiota.

5. Työtehtävien kirjaus

-Hannu laatii ja täydentää asennusohjeen ja lähettää sen Korppi-listalle
-Tero läpikäy koodeja ja informoi MKIOSFS -tiedotuksen Korppi-listalle
-J-P läpikäy dokumentointia ja laatii erilliset todistukset ryhmäläisille
 projektista

6. Seuraavan palaverin ajankohta

Seuraavat palaveri pidetään:
 
Paikka: AgC 223.1
Aika: ma 28.5.2001 klo 14.15

7. Projektilounas

Projekti kävi lounaalla Piatossa palaverin jälkeen.
  

-Tuukka Tawast-