9. projektipalaverin pöytäkirja
Paikka: AgC 223.1
Aika: ke 28.3.2001 klo 15.15 - 17.05
 
1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen
 
Paikalla olivat:
 - Jukka-Pekka Santanen
 - Pauli KUjala
 - Tero Toivonen
 - Sami Poimala
 - Tommi Lahtonen
 - Markku Vire
 - Minna Lesonen
 - Tuukka Tawast
 - Heikki Uuksulainen 
 - Hannu Pekkanen
 - Päivi Kaijula
 - Jussi Kuittinen 15.35-16.05

Puheenjohtajana toimi Heikki ja sihteerin tehtäviä hoiti Tuukka.
 
 
2. Työtehtävien läpikäynti 

-J-P Santanen tiedotti Päivin visuaalisuusluennosta
-Hannu on postittanut ER-kaaviot
-Hannu ja Jussi menevät M.Leppäsen luo pe 30.3 tietokantarakenteen läpikäyntiin
-J-P Santanen hankki Java-kirjan

 
3. Tietokantapalaverin lapikaynti

Korpin tietokantaan päätettiin palaverissa tehdä seuraavat muutokset:

Course Bookkeeping kaavio:

CourseInstanceParameterName taulun nimi pätettiin muuttaa 
CourseInstanceParameterType:ksi.

Finished taulussa oleva kenttä Code päätettiin poistaa kokonaan ja tämän
Lisäksi Finished tauluun lisättiin kenttä RegisteredOn. Tämän uuden kentän 
tarkoituksena on sisältää tieto siitä, milloin kurssi on rekisteröity

KurkiUserGroup-taulun ja KurkiUsergroupID-taulun nimet todettiin 
huonoiksi ja nimi päätettiin muuttaa. Sopivien nimien keksiminen jätettiin
Hannun vastuulle.

Area-taulua muokataan kuvaamaan rahoituslahdetta. ns. maksajataulu.

Useista Name-sarakkeista oli unohtunut yhteys Language-tauluun. Yhteydet 
täytyy lisätä kaavioihin.

GroupParticipant-tauluun täytyy lisätä GroupParticipantID-kenttä.

Field-taulun rakenne päätettiin muuttaa täysin erilaiseksi. Kentiksi
valittiin Text, Value, Order ja Default. Lisäksi omiksi tauluikseen field taulun
yhteyteen luotiin FieldGroup- ja FieldType-taulut.

Course-taulun Level-sarake päätettiin eriyttää omaksi taulukseen.Tämän
ratkaisun toimivuus tarkistetaan vielä Mauri Leppäseltä.

Period-taulun siirtämisestä Organisations kaavion alle ei päästy vielä
ratkaisuun asiasta päätettiin keskustella Mauri Leppäsen kanssa.

ER-kaavioissa todettiin olevan jonkin verran epähavainnollisuutta. Hannu
pyrkii muokkaamaan kaavioita hieman selkeämpään muotoon.

Organisations kaavio:

Organisation-taulun kentissa ZipCode, Town, Street ja Country tulee kayttaa
 samaa tallennusrakennetta kuin Person kaaviossa.

Period-taulun sijoituksesta tiedustellaan Leppäsen Maurilta.

Person kaavio:

Kaavion ulkoasussa huomattiin olevan korjattavaa.

Kenttä ZipCode oli jäänyt siirtämättä postalInfo tauluun. Samalla
todettiin, että ZipCode on kuvaavampi nimi kuin PostalCode.

Tauluihin Degree ja Prefix päätettiin lisätä kenttä Comment.4. Ylläpitäjän monitoroinnin toteutus

Keskusteluissa Markku Vireen kanssa on selvinnyt, että istuntojen aikaiset tiedot 
saadaan suoraan muistissa olevasta hashmap hajautustaulusta. Monitorointia lähdetään 
toteuttamaan tällä tavalla. Istunnoista on takoitus tulostaa mahdollisimman paljon tärkeitä 
tietoja ylläpitäjän kannalta.   


5. Kalenterista keskustelu

Kalenteri tullaan toteuttamaan siten ,että tietokannasta haetaan tapahtumat, joihin ko. henkilö 
on ilmoittautunut. Kalenterin erillinen lisäystoiminto toteutetaan myöhemmin. 
Aiemmat projektit Tirzalla ja Laava olivat käsitelleet ja sivunneet kalenterin jaotteluun ja 
esittämiseen liittyviä ongelmia omissa projektessaan.  


6. Käyttöliittymähahmotelman läpikäynti

Varsinainen liittymän läpikäynti tehdään ensi palaverissa. Palaverin jälkeisessä alustavassa 
esittelyssä nykyinen luonnos todettiin hyväksi. 


7. META

Heikki kävi läpi listan sovellussuunnitelmaa koskevia kohtia:

-Varasijakäytäntö tulee toteuttaa.   
-Opiskelijatarkistusta ei toteuteta
-Ylläpitäjä luo arvostelulaskukaavat ja luo listan pistelaskukaavoista opettajien käyttöön
-Opettaja saa lisätä tenttejä, kunhan huolehtii valvojista, salivarauksesta ja ilmoituksesta 
M-L Saloselle ja ylläpitäjälle


8. Työtehtävien kirjaus

-Hannu & Jussi käyvät M.Leppäsen luona
-Hannu piirtää uudelleen tietokantarakenteen kaaviot
-J-P Santanen varaa videotykin ja kannettavan seuraavaan palaveriin


9. Seuraavan palaverin ajankohta
 
Seuraava palaveri pidetään:
 
Paikka: AgC 223.1
Aika: ti 3.4.2001 klo 15.15
  

-Tuukka Tawast-