loppuprojektipalaverin pöytäkirja
Paikka: AgC 223.1
Aika: ma 28.5.2001 klo 14.15 - 15.15
 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen
 
Paikalla olivat:
 - Jukka-Pekka Santanen
 - Pauli Kujala
 - Tero Toivonen
 - Sami Poimala
 - Tuukka Tawast
 - Heikki Uuksulainen  
 - Hannu Pekkanen
 - Markku Vire
 - Tommi Lahtonen

Puheenjohtajana toimi Heikki ja sihteerin tehtäviä hoiti Tuukka.
 
2. Työtehtävien läpikäynti 

Tero oli läpikäynyt koodia. Koodi oli sekaista.
Yleisesti tulisi käyttää enemmän papuja.
 
Hannun asennusohje oli työn alla.

J-P:n työtodistukset tulevat projektin hyväksymisen jälkeen.

3. Projektin päättäminen

Hyväksymisestä puuttuvat käsikirjat, asennusohje ja tietokantaraportti. 
Kansio tulee saattaa materiaaliltaan valmiiksi. Tilaajalle toimitetaan myös 
oma cd koodeista ja dokumenteista. 

4. META

Korppiin tulee littää palautelomake, jolla voi antaa palautetta helposti.
Tietoverkot työvälineenä - kurssin opiskelijoilla voisi testata järjestelmää.
jatkokehityksestä kesän osalta pidetään palaveri to 31.5 klo 8.30 AgC 223.1.

5. Palaverin päättäminen  

-Tuukka Tawast-