Projektin aloituspalaverin pöytäkirja

Aika: 29.1.01 klo 14.15-16.00

Paikka: Agora C223.1

Läsnä:
	Pauli Kujala
	Tommi Lahtonen
	Samuli Pekkola
	Sami Poimala
	Jukka- Pekka Santanen
	Tero Toivonen
	Markku Vire
	Kwakye Oppong
	Minna Lesonen
	Hannu Pekkanen
	Tuukka Tawast
	Heikki Uuksulainen

1. Kokouksen avaus

Jukka- Pekka Santanen avasi kokouksen.

2. Henkilöiden esittelyt ja toimenkuvat

Aloitimme palaverin esittelemällä itsemme ja osamme tässä projektissa.
Pauli Kujala toimii tilaajan edustajana tietotekniikan laitokselta.
Jukka-Pekka Santanen on projektin vastaava ohjaaja. Teknisiä ohjaajia ovat
Tommi Lahtonen (tietokannat), Tero Toivonen (Linux), Markku Vire (Kotka-
projekti) ja Sami Poimala (WWW). Projektia avustaa Kwakye Oppong
tekemillään graduhaastatteluilla. Samuli Pekkola toimii Oppongin
graduohjaajana. Minna Lesonen, Hannu Pekkanen, Tuukka Tawast ja Heikki
Uuksulainen muodostavat uuden projektiryhmän.

3. Graduhaastattelujen mukaanotto projektiin

Sovimme erillisen lisäpalaverin maanantaiksi 5.2. klo 12.15, johon
osallistuvat Jukka-Pekka Santanen, Kwakye Oppong, Samuli Pekkola ja
projektiryhmä. Tarkoituksena on hyödyntää Oppongin graduaan varten tekemiä
haastatteluja Kurjen käytettävyydestä uuden projektin suunnittelussa.

4. Projektin taustaa

Pauli Kujala kertoi keväällä 1998 tehdystä Kurki- järjestelmästä, joka on
tällä hetkellä tietotekniikan laitoksella käytössä oleva
kurssikirjanpitojärjestelmä. Samalla hän jakoi kaikille monistenipun ,
jossa selvitetään tulevan järjestelmän ominaisuuksia. Uusi järjestelmä
tulee korvaamaan nykyisen Kurjen, sekä pitämään sisällään uusia
ominaisuuksia, kuten opinnäytteet, viikkokalenteri ja tentit.
Markku Vire kertoi syksyllä 2000 tehdystä Kotka- projektista, jota
projektimme on tarkoitus jatkaa. Kotka- projekti toteutti tulevalle
järjestelmälle tietokannan, suoritti käyttäjähaastatteluja, valitsi
käytettävän ohjelmistopohjan ja teki alustavan käyttöliittymän.

5. Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet ovat saada kesäksi koekäyttöön uusi
kurssikirjan-pitojärjestelmä samoin ominaisuuksin kuin käytössä oleva
Kurki. Projektin tavoitteena on luoda järjestelmään kokonaan uusi
käyttöliittymä, joka hyödyntää Kotka- projektin toteuttamaa
tietokantarakennetta tarvittavin muutoksin. Kehitystyössä pyritään
ottamaan mahdollisimman paljon toiveita ja näkemyksiä siitä, kuinka
käytettävyyttä ja ulkoasua voidaan parantaa.

6. Projektiryhmän viikkosuunnitelma

Projektiryhmän seuraavan viikon ajankäytöksi ja tehtäviksi suuunniteltiin
Kotka- projektin haastattelumateriaaliin, tietokantarakenteisiin ja
käyttötapausraportteihin tutustuminen. Lisäksi jokaisen projektilaisen
tulee luoda oma arvio tämänhetkisen Kurjen opiskelijan ja opettajan
käyttöliittymän toimivuudesta.

7. Sovitut tehtävät

Markku Vire sai tehtäväkseen toteuttaa www- sisältöluettelosivun Kotka-
projektin oleellisille dokumenteille.

Jukka-Pekka Santasen tulee informoida tiedekunnan henkilökuntaa sivun
valmistuttua. Lisäksi projktitilaan tulee hankkia kahvia, mukeja, sokeria
ja tiskiainetta.

Yleisesti päätettiin pitää erillinen palaveri koskien tietokantaa ja
rakennetta. Ajankohta jätettiin avoimeksi.

8. Seuraava kokous

Sovimme seuraavaksi palaveriajaksi tiistain 6.2.2001 kello 12.00. AgC 223.1.