Koskelo-sovellusprojektin 1. väliesittely

Aika: perjantai 2.11.2007 klo 11:35 - 11:54.

Paikka: Agora Gamma

Laatija: Koskelo-projekti

Läsnä:

1. Esityksen sisältö

1.1 Projektiorganisaation esittely

Perttu Lähdesmäki esitteli projektiorganisaation, johon kuuluvat Perttu Lähdesmäki, Harri Pitkänen, Atte Pulkkis ja Irene Venäläinen. Tilaajan edustajat ovat Antti Auer, Merja Ruuska ja Jari Järvinen. Lisäksi mukana ovat Korppi-kehittäjistä Pauli Kujala, Tiina Pöyhönen ja Salla Kalermo

1.2 Projektin taustat ja tavoitteet

Perttu Lähdesmäki kertoi projektin taustoista. Korppia ovat kehittäneet monet sovellusprojektit ja sen lisäksi palkatut ohjelmoijat. Sen vuoksi Korpin eri sovellusten käyttöliittymät ovat epäyhtenäisiä ja usein kiireessä tehtyjä. Koskelo projekti pyrkii parantamaan opetusryhmien hallinnan ja kalenterin käytettävyyttä, sekä etsimään Korpista käytettävyysongelmia ja listaamaan niitä myöhemmin tapahtuvaa parantelua varten.

1.3 Tekninen toteutus

Harri Pitkänen esitteli projektin taustalla olevia ohjelmointikieliä ja -tekniikoita.

1.4 Sovelluksen toiminnan esittely

Harri Pitkänen esitteli opetusryhmien hallinnan uusittua käyttöliittymää, tämän jälkeen Irene Venäläinen esitteli opetusryhmien luomiseen tarkoitettua ohjattua toimintaa. Lopuksi Atte Pulkkis esitteli ryhmän ehdotuksia kalenterin käytettävyyden parantamiseksi ja JavaScript-pohjaisen pikkukalenterin, joka lisätään Korppiin vasemmassa yläkulmassa olevan staattisen pikkukalenterin tilalle.

2. Ryhmälle esitetyt kysymykset

Ensimmäiseksi ryhmältä kysyttiin, onko AJAX-tekniikka tulossa Koskelo-projektin työn lisäksi laajemmin käyttöön Korpissa. Perttu Lähdesmäki vastasi, että se riippuu pitkälti siitä, miten tekniikka on toteutettavissa Korpin vanhan tekniikan päälle ja lisäksi käyttäjäpalautteen perusteella, josta saadaan selville lisääkö AJAX-tekniikka käytetävyyttä niin paljon, että sitä kannattaa alkaa laajemmalti käyttämään.

Jukka-Pekka Santanen kysyi, kuinka hyvin ryhmä on päässyt sisään Korpin lähdekoodiin. Harri Pitkänen kertoi, että Korpin lähdekoodi on hyvin laaja kokonaisuus, mutta valtaosa koodista ei liity mitenkään toteutettavana olevaan projektiin. Niihin osiin, joita ryhmä tarvitsee, on tähän mennessä päästy riittävän hyvin käsiksi. Osa koodista on kuitenkin heikosti dokumentoitu, eivätkä kaikki olemassa olevat dokumentit ole täysin ajan tasalla. Korpin vakituiset kehittäjät ovat helposti tavoitettavissa, joten ongelmia tämän suhteen ei odoteta tulevan.

Lopuksi ryhmältä tiedusteltiin ryhmän sisäisestä työnjaosta. Perttu Lähdesmäki selosti nykyistä työnjakoa. Lähdesmäki itse toimii projektipäällikkönä ja suunnittelee ohjattua opetusryhmien luontia yhdessä Irene Venäläisen kanssa. Harri Pitkänen on keskittynyt opetusryhmien muokkausnäkymän kehitykseen ja Atte Pulkkis kalenteritoimintoihin.

3. Itsearviointi

Esitys meni ryhmän mielestä kohtalaisen hyvin ottaen huomioon, että valmistautuminen rajoittui PowerPoint-kalvojen kirjoittamiseen ja lyhyehköön keskusteluun esityksen rakenteesta. Seuraavaan väliesittelyyn jokainen ryhmän jäsen miettii tarkemmin ja muutenkin tarkentaa omia osa-alueitaan, jonka jälkeen esityksestä tulee hiotumpi ja hallitumpi.

4. Ryhmän saama palaute

Jukka-Pekka Santanen

Kaaviokuva Korpin, Javan, JavaScriptin ja AJAX:n osalta olisi hyvä lisätä. Korpin käyttäjillä on ongelmia käytön ja oppimisen osalta, mutta tulisi selittää tarkemmin, mitkä käyttäjäryhmät ovat kyseessä. Sovelluksen käyttöliittymän esittelyssä olisi hyvä olla juonellinen käyttötapaus, jolla liittymän toimintaa esitellään. Vesa Lappalainen oli jäänyt pois tilaajien listasta. Ei kannata morkata tilaajia. "Ovat kiireisiä". Kaikkien tulisi seistä tai kaikki, jotka eivät ole äänessä, istuvat. Olisi selkeämpää esityksen kannalta, jos yhden selittäessä toinen käyttää konetta. Harri Pitkäsen ja Irene Venäläisen puheenvuorot tulisivat olla toisinpäin loogisuuden lisäämiseksi. Irene voisi lisätä katsekontaktia yleisöön, mutta esitys oli selkeä ja rauhallinen. Pertun esitys oli selkeä, kuuluva, rauhallinen ja katsekontakti oli hyvä, mutta kysymys kuuluu, oliko valmistautuminen jäänyt vähän vähälle. Harrin esitys oli kuuluva, mutta olisi voinut olla hivenen selkeämpi ja siinä oli hieman jaarittelua. Kaikenkaikkiaan esitys vaatii vielä harjoittelua. Esitys selkeytyy ja rönsyily vähenee.

Ville Isomöttönen

Kaikkien kannattaisi seistä esittelyn ajan. Sisältö oli hyvä, mutta tempoa voisi lisätä. AJAX-kaavio tulisi lisätä esitykseen. Harrin esitys oli rauhallinen ja katse hyvä, ääntä tarvitaan enemmän iso salia varten. Irenen esitys oli luonteva ja ääni riitti pienemmässä salissa. Atella oli hyvä katsekontakti ja luonteva esitys. Harjoittelulla saa lisää sujuvuutta. Pertulla oli myös hyvä katsekontakti ja ääni kuului. Esittämisen tempoa voisi lisätä.

Dynamo ja Kettu

Tilaajan edustajia olisi voinut tarkentaa.