Koskelo-sovellusprojektin 2. väliesittely

Aika: perjantai 30.11.2007 klo 12:15 - 13:45.

Paikka: Agora Gamma

Laatija: Koskelo-projekti

Läsnä:

1. Esityksen sisältö

1.1 Projektiorganisaation esittely

Perttu Lähdesmäki esitteli projektiorganisaation, johon kuuluvat Perttu Lähdesmäki, Harri Pitkänen, Atte Pulkkis ja Irene Venäläinen. Tilaajan edustajat ovat Antti Auer, Merja Ruuska ja Jari Järvinen. Tietotekniikan laitoksen edustajana toimii Vesa Lappalainen. Lisäksi mukana ovat Korppi-kehittäjistä Pauli Kujala, Tiina Pöyhönen ja Salla Kalermo.

1.2 Projektin taustat ja tavoitteet

Perttu Lähdesmäki kertoi projektin taustoista. Korppia ovat kehittäneet monet sovellusprojektit ja sen lisäksi palkatut ohjelmoijat. Sen vuoksi Korpin eri sovellusten käyttöliittymät ovat epäyhtenäisiä ja usein kiireessä tehtyjä. Koskelo projekti pyrkii parantamaan opetusryhmien hallinnan ja kalenterin käytettävyyttä, sekä etsimään Korpista käytettävyysongelmia ja listaamaan niitä myöhemmin tapahtuvaa parantelua varten.

1.3 Tekninen toteutus

Harri Pitkänen esitteli projektin taustalla olevia ohjelmointikieliä ja -tekniikoita.

1.4 Sovelluksen toiminnan esittely

Atte Pulkkis kertoi ryhmän toteuttamasta JavaScript-pohajisesta pikkukalenterista, joka korvaa Korpin vanhan html-pohjaisen pikkukalenterin. Lisäksi hän esitteli, miten opetusryhmien luonti ja hallinta on toteutettu Korpissa. Tämän lisäksi hän läpikävi ryhmän löytämiä käytettävyysongelmia, jonka vuoksi on päätetty toteuttaa kokonaan uusi käyttöliittymä näille toiminnoille. Tämän jälkeen Irene Venäläinen esitteli ryhmän toteuttamaa uutta käyttöliittymää.

2. Ryhmälle esitetyt kysymykset

Jukka-Pekka Santanen kysyi, mikä projektissa on ollut ryhmäläisten mielestä vaikeinta. Perttu Lähdesmäki vastasi, että tilaajan vaatimukset ja varsinkin niiden toteutustavat. Atte Pulkkis kommentoi, että Korpin koodi on monelta osin hankalsti luettavaa ja relevantteja koodin osia on välillä hankala löytää. Harri Pitkänen totesi, että JavaScript on myöskin osoittautunut hankalaksi koska niin ryhmällä, kuin ohjaajillakaan ei siitä ollut siitä paljolti edeltävää kokemusta.

3. Itsearviointi

Esitys meni ryhmän mielestä kohtalaisen hyvin ottaen huomioon, että valmistautuminen rajoittui PowerPoint-kalvojen kirjoittamiseen ja lyhyehköön keskusteluun esityksen rakenteesta. Seuraavaan väliesittelyyn jokainen ryhmän jäsen miettii tarkemmin ja muutenkin tarkentaa omia osa-alueitaan, jonka jälkeen esityksestä tulee hiotumpi ja hallitumpi.

4. Ryhmän saama palaute

Jukka-Pekka Santanen

Kannattaa keskittyä yksinkertaiseen demoon, jossa luodaan uusi ryhmä ja sille tapahtumia ensin vanhalla ja sitten uudella liittymällä. Olisiko tarpeellista olla yksi kalvo lisää, jossa käydään läpi opetusryhmän luonnin vaiheet? Esityksen sisältö on parantunut merkittävästi ensimmäisestä esittelystä. AJAX-kalvolla värit eivät näy oikein. Esityksessä tulisi vielä mainita, miksi valittiin osiot, joiden parissa ryhmä on ahkeroinut.

Ville Isomöttönen

Opetusryhmien hallinnan käyttöliittymä on haastava esiteltävä. Esitysjärjestys oli hyvä.