Käytettävyyspäivän raportti
Koskelo-projekti

Ryhmätyö

Ryhmän tehtäväksi tuli tutkia Ryanairin www-sivujen http://www.ryanair.com käytettävyyttä päivän luennolla esitettyjen asioiden pohjalta.

Ensimmäinen tehtävä oli etsiä sivuilta menolennon hinta Tampereelta Dubliniin 14.11.2007 . Reitin ja päivämäärän valinta etusivulta onnistui hyvin ja käyttäjältä varmistetaan mikäli vain menolentoa varatessa valitaan myös paluupäivä. Käyttäjän kannalta olisi kuitenkin parempi, jos tekstikentät olisivat harmaina eikä niitä tällöin pääsisi lainkaan valitsemaan. Painiketeksti "Book cheap flights" on myös huono, sillä siitä saa sellaisen käsityksen kuin kyseessä olisi jokin erikoistarjous.

Seuraavalla sivulla fonttikoko oli aivan liian pieni. Lisäksi matka pitää valita (turhaan mikäli on vain yksi vaihtoehto) radiopainikkeesta, jota on vaikea havaita. Sivulla ilmoitettiin, että lennon hinnasta puuttuu ainakin lentokenttämaksu, mutta jäi epäselväksi tuleeko sen lisäksi vielä muita pakollisia maksuja. Sivuilla "View Ryanair's New Photo ID Policy - Important Please Read", mutta taas todella pienellä fontilla. Jäi myös epäselväksi kuuluuko linkki todella tälle sivulle.

Lennon kokonaishinta 79.10 e löytyi vasta seuraavalta sivulta. Sivun jäsentely tuntui sekavalle, sillä tiedot oli jaettu kahteen palstaan. Positiivista oli kuitenkin, että sivulta löytyi "Details"-linkki, josta näki maksujen erittelyn.

Toisena tehtävänä oli selvittää mikä on halvin Tampere-Lontoo-Tampere-reitin meno-paluu-lennon hinta aikavälillä 1.11.2007 - 30.11.2007 Ryhdyimme aluksi etsimään halvimpia lentoja etusivulta löytyvän haun avulla ja ihmettelimme miksei se voisi olla toteutettu paremmin. Hetken tutkailun jälkeen löysimme etusivulta "Find Lowest Fares" -linkin. Haku oli paljon miellyttävämpi ja helpompi käyttää kuin yksittäisen päivän haku.

Kolmantena piti selvittää voiko Ryanairin koneissa matkustaa jalka paketoituna. Vastaus löytyi ylälaidassa olevan "Travel questions"-linkin kautta. Ylälaidan keltainen linkkipalkki erottuu sivustosta tosi huonosti sekä sekaantuu vielä Firefox-selainta käytettäessä selaimen omaan palkkiin, joka ilmoittaa mikäli selaimeen ei ole asennettu kaikkia sivun tarvitsemia lisäominaisuuksia.

Neljäs tehtävä oli tutustua Ryanairin historiaan. Yhtiön historia löytyi ylälaidan "About Us"-linkin takaa. Sivussa kuitenkin häiritsi, että teksti on laitettu hyvin kapeaan tilaan eikä sivu skaalaudu ikkunan koon mukaan. Mielestämme tällä sivulla olisi voinut olla tiivistetympi versio historiasta ja yksityiskohtaisemman kuvauksen olisi voinut piilottaa linkin taakse.

Ryanairin sivustosta jäi hyvin sekava ja suorastaan pelottava vaikutelma. Sivuilla on aivan liikaa värejä, erityisesti punaista, sekä vilkkuvia asioita. Erityisen häiritsevä oli etusivulla oleva vilkkuva punainen teksti. Lisäksi monet painikkeet ja linkit on nimetty huonosti. Tulimme siihen tulokseen, että mikäli sivun käytettävyyttä haluaisi parantaa, sivun ulkoasu tulisi suunnitella kokonaan uudestaan. Lisäksi varsinkin etusivulla olevista linkeistä suuri osa vie muille sivustoille, mikä saattaa hämmentää käyttäjää.

Meeri Mäntylän huomioita opetusryhmien hallinnan käyttöliittymäehdotuksesta

Meeri Mäntylä arvio projektiryhmän ehdotusta opetusryhmien hallinnan käyttöliittymäksi. Hyvää ehdotetussa käyttöliittymässä oli se, että fonttien ja värien valinta on tehty yhteneväksi Korpin nykyisten käytäntöjen kanssa. Valittuna olevan tapahtuman taustaväriksi kannattaa valita jokin tumma väri, ja teksti vaihtaa valkoiseksi. Tällöin valinta erottuu selkeämmin.

Käyttöliittymässä olevan suuren opetustapahtumataulukon reunaviivojen paksuutta kannattaisi kuitenkin miettiä. Paksuja viivoja ei välttämättä tarvittaisi vaakasuunnassa tai taulukon ulkolaidalla. Sen sijaan eri opetusryhmätyyppien välille voisi laittaa paksunnetut pystyviivat tai jotenkin muuten erottaa erityyppiset ryhmät toisistaan.

Nykyisen ehdotuksen mukaan tapahtuman muokkausruutuun sijoitettaisiin vain yksi painike ("Tallenna") ja sivun alalaitaan painikkeet "Lisää tapahtuma" ja "Poista tapahtuma". Mäntylän ehdotus oli, että "Poista tapahtuma" sijoitettaisiin myös muokkausruutuun. Tällöin siihen pääsisi nopeasti käsiksi ilman, että käyttäjän tarvitse vierittää sivua alalaitaan. Muokkausruutuun olisi myös hyvä sijoittaa painike "Peruuta muutokset", jotta käyttäjälle ei tule pelkoa, että muutokset tulisivat vahingossa tallennetuiksi.

Usean tapahtuman muokkauksessa sekä tapahtumaruutuihin että taulukon sarake- ja riviotsikoihin liittyy kontekstivalikko. Tämä kontekstivalikko avataan napsauttamalla hiiren vasemmalla painikkeella solussa olevaa kuvaketta. Nykyisessä ehdotuksessa tämä kuvake on pieni musta kolmio. Mäntylä ehdotti, että kolmio vaihdetaan oranssin väriseksi ja siirretään solun oikeaan ylänurkkaan.

Taulukkoon valittavissa olevat opetusryhmätyypit Mäntylä ehdotti listattavaksi taulukon yläpuolelle otsikolla "Valitse näytettävät opetusryhmät". Listassa olevien valintaruutujen avulla voi valita, mitkä opetusryhmätyypit taulukossa näkyvät. Tämä olisi käyttäjille intuitiivisempi vaihtoehto kuin nykyinen [+] ja [-] -kuvakkeisiin perustuva ratkaisu. Valintojen nopeuttamiseksi taulukon yläpuolella voisi myös olla painike "Näytä kaikki".

Tapahtumataulukon tietosisältöön Mäntylä toivoi lisättävän ainakin tapahtumien paikat. Tilaa näille voisi vapauttaa poistamalla radiopainikkeet ja valintaruudut, koska selvästi erottuvan värin pitäisi hänen mukaansa riittää viestimään käyttäjälle, mitkä tapahtumat ovat milloinkin valittuina. Myös kahden eri näkymän tarpeellisuutta kannattaisi miettiä. Käyttäjä ei välttämättä muista tai ymmärrä, miten monen tapahtuman muokkaukseen pääsee käsiksi, koska näkymät ovat niin samankaltaiset.

Nykyisen ehdotuksen mukaiseen tapahtumien muokkaukseen oli edellisessä projektipalaverissa pyydetty lisäämään mahdollisuus asettaa päivämäärä myös viikon ja viikonpäivän muodossa. Mäntylä piti vaatimusta vaikeana toteuttaa käyttöliittymän kannalta. Jos käyttöliittymässä on kaksi eri tapaa syöttää päivämäärä, käyttäjä ei välttämättä ymmärrä, että vain toisen käyttäminen riittää. Mahdollisena ratkaisuna hän ehdotti, että tavallisen päivämääräkentän päälle sijoitetaan kaksi kenttää viikon numerolle ja viikonpäivälle.