Kyselyiden käyttöohje

Kyselyiden käyttöohje

Kyselyn luominen

1. Kyselyn rakenne
2. Kyselyn tietojen muokkaus
3. Kysymysryhmän tietojen muokkaus
4. Kysymyksien tietojen muokkaus

4.1. Perustiedot
4.2. WWW-Osoitteet
4.3. Muokkaaminen
4.4. Kenttien koot
4.5. Yksilöivät nimet

5. Kyselyn rakennenäkymä
6. Kysymysryhmien järjestäminen
7. Kyselyiden pääsivu
8. Kysymysten tyypit
9. Käyttäjäryhmien liittäminen
10. Vinkkejä ja huomioita kyselyiden laatimisesta
11. Lisätietoa kokomäärityksistä
12. Kyselyiden koostaminen kyselypankin hakutyökalulla

12.1. Kyselyn muokkaussivu
12.2. Kohteen käyttöönotto kopioimalla ja viittaamalla
12.3. Kyselypankin hakutyökalun sivut
12.4. Yksinkertainen haku

12.4.1. Virallisuusaste
12.4.2. Julkaisija
12.4.3. Hakusana
12.4.4. Painikkeet

12.5. Monipuolinen haku

12.5.1. Haettavat kohteet
12.5.2. Uudelleenkäyttöaste
12.5.3. Hakutuloksiin tulostettavat tiedot
12.5.4. Julkaisijaorganisaatiot
12.5.5. Kohteen metatiedot
12.5.6. Kyselyn vastausaika
12.5.7. Kohteen luojan nimi
12.5.8. Painikkeet

12.6. Hakutulokset
12.7. Esikatselu ja kohteen käyttöönottaminen

13. Kyselyn analysointi

13.1. Analysointimallin valinta
13.2. Esitystavat
13.3. Analysoinnin esitystapojen valinta
13.4. Raportti

Kyselyn luominen

Kyselyn luominen aloitetaan Korpin navigointipalkin "Kyselyt - luo uusi kysely" -linkistä tai kyselyiden pääsivulta "Luo uusi kysely" -linkistä.

1. Kyselyn rakenne

Kyselyn rakenne

Kysely koostuu kysymysryhmistä, jotka sisältävät kysymyksiä.
Kysymys sisältää yhden tai useamman kysymysrivin, jotka koostuvat kysymyskentistä.
Kysymysrivi voi sisältää myös eri vaihtoehtoja. Kysymysten tyypit.

2. Kyselyn tietojen muokkaus

Kyselyn tietojen muokkaus -sivulla syötetään tiedot kyselylle:

Kyselyn tiedot

Otsikko: Koko kyselylle annettava otsikko.
Kyselyn laatija: Korppi etsii laatijan automaattisesti sen mukaan kuka on kirjautuneena sisään.
Www-osoite kyselylle: Osoite, johon käyttäjä pääsee otsikkoa klikkaamalla. Sivulla annetaan esim. käyttäjälle lisätietoa kyselystä.
Milloin kysely on vastattavissa: Aikaraja, jolloin kysely on voimassa. Oletuksena aloitus- ja lopetuspäivä ovat kyselyn luontipäivä. Päivämäärä tulee antaa muodossa pp.kk.vvvv, esimerkiksi 1.4.2004 tai 12.12.2001.(Huom! Mikäli vastattavissaoloaika ei ole voimassa, kysely ei näy vastaajaryhmille.)
Lisäksi erilaisia metatietoja (eivät ole pakollisia, mutta helpottavat jatkoanalyysiä ja muokkaavat kyselyn näkyvyyttä):

Kuvaus kyselylle
Kyselyyn liittyviä avainsanoja
Viite asiayhteyteen: esim. kurssikyselyn yhteydessä kurssin nimi.
Kyselytyyppi: eli onko kyseessä kurssikysely, kysely henkilökunnalle tms.
Vastaamisessa kiitossivulle tulostuva teksti: Teksti, joka annetaan viestinä kyselyyn vastanneille sen jälkeen kun heidän vastauksensa on tallennettu.
Näytetäänkö Korpin valikot vastaamisessa: Määritys sille, näkyvätkö Korpin navigointipalkki ja yläpalkki vastaamisen yhteydessä vai piilotetaanko ne.
Piilotetaanko vastaajien nimet vastausten selailussa: Määritys sille, piilotetaanko vastaajien nimet vastausten selaamisen sivulla. (Valinta on pysyvä! Siitä kysytään varmistus)
Sivutetaanko kysely kysymysryhmittäin?: Määritys sille, vastataanko kyselyyn siten, että kyselystä näkyy yksi ryhmä kerrallaan. Suositeltavaa on, että pitkien kyselyiden tapauksessa kysely sivutetaan (vastaukset tallennetaan jokaisen sivun lopuksi).
Kysely on täysin anonyymi: Määritys sille, salataanko vastaajat täydellisesti. Tällöin vastausten ja vastaajien välillä ei ole mitään yhteyttä. Sama ihminen voi vastata kyselyyn useamman kerran.

Kyselyn tila: Määritys kyselyn näkyvyydestä muille käyttäjille:

Käyttöoikeudet: kts. Käyttäjien liittäminen kyselyyn

Julkaisuaste pankissa: Määrittää kyselyn sisältämien kysymyssarjojen ja yksittäisten kysymysten käyttöoikeuden kysymyspankista.

Kyselyn julkaisijaorganisaatio: Määrittää kyselyn julkaisevan tahon organisaation. (alasvetolista Jyväskylän yliopiston organisatioista)
Uudelleenkäyttöaste pankissa:

Jos tulit sivulle linkistä luo uusi kysely, paina painiketta "Tallenna ja lisää uusi kysymysryhmä".
Jos tulit muokkaamaan kyselyn tietoja, voit painaa joko "Tallenna", jolloin tiedot tallennetaan ja pysytään sivulla tai ”Tallenna ja mene rakennenäkymään”, jolloin tiedot tallennetaan ja siirrytään kyselyn rakennesivulle.

3. Kysymysryhmän tietojen muokkaus:

Sivun otsikon alle tulostuu teksti siitä, minkä kyselyn kysymysryhmää ollaan muokkaamassa.
Sivulla näet myös kysymysryhmän esikatselun. (Esikatselu ja Korpin valikot puuttuvat kuvasta).

Kysymysryhmän tiedot

Otsikko: Kysymysryhmälle annettava otsikko.
Www-osoite kysymysryhmälle: Osoite, johon käyttäjä pääsee otsikkoa klikkaamalla. Sivulla annetaan esim. käyttäjälle lisätietoa kysymysryhmästä
Metatiedot:

Kuvaus: kuvaus kysymysryhmälle
Avainsanat: kuvaavia avainsanoja.
Julkaisuaste pankissa: Määrittää kyselyn sisältämien kysymyssarjojen ja yksittäisten kysymysten käyttöoikeuden kysymyspankista.

Uudelleenkäyttöaste pankissa:

"Poista ryhmä" linkistä voit poistaa muokattavana olevan kysymysryhmän (HUOM! Kaikki ryhmän sisältämät kysymykset poistuvat samalla!). Linkin takana on varmistussivu, jolla kysytään haluatko varmasti poistaa ryhmän.

Jos et tässä vaiheessa halua luoda vielä kysymyksiä, paina "Tallenna ja mene rakennenäkymään".
Lisätäksesi ryhmään kysymyksiä paina "Tallenna ja siirry eteenpäin".

4. Kysymyksien tietojen muokkaus

Sivun otsikon alle tulostuu tieto siitä, minkä kyselyn ja minkä kysymysryhmän kysymyksiä olet muokkaamassa. Sivulla näet myös kysymysryhmän esikatselun. (Esikatselu ja Korpin valikot puuttuvat kuvasta).

Ensimmäiseltä välilehdeltä saat syötettyä kysymyksen perustiedot.
Muut välilehdet sisältävät lisäominaisuuksia: www-osoitteen syöttäminen (esim. lisätietosivu kysymykselle), muokkaaminen (kysymyksien ja kysymysrivien poistaminen ja järjestäminen), kenttien koot (koon määritys yksi- ja monirivisille tekstikentille) ja yksilöivät nimet (tunnistetieto, yksiloivä nimi kysymyskentille. Helpottaa jatkoanalysointia, kun vastaukset tallennetaan csv-muotoon).

4.1. Perustiedot

Esimerkkikuva

Ensimmäistä kertaa sivulle tultaessa näkymä on seuraava:

Kysymyksen tiedot

Lisätäksesi kysymyksen paina "Lisää kysymys". Näkymään lisääntyy yksi kysymys:

Kysymyksen tiedot

Muuttamasi tiedot saat päivitettyä "Näytä muutokset" painikkeesta.

Lihavoidun "otsikon" kysymykselle voit syöttää lihavoidun "Kysymys" otsikon alle.
Kysymyksen tyyppi valitaan "Tyyppi" otsikon alta alasvetolistasta. Kysymysten tyypit
Kysymysrivejä voit lisätä joko painikkeesta "Lisää rivi" tai kasvattamalla lukua "Rivejä" otsikon alle.
Kysymyksen vaihtoehtoja voit lisätä joko painikkeesta "Lisää vaihtoehto" tai kasvattamalla lukua "Vaihtoehtoja" otsikon alle.
Kysymysrivin otsikon voit syöttää "Kysymysrivi" otsikon alle. Otsikon oikealle puolelle voit syöttää vaihtoehtojen otsikot.
Tyhjiin "vastauskenttiin" saat syötettyä oletusvastauksia kysymyksille.
"Lisää kysymys" painikkeesta saat lisättyä uuden kysymyksen.

"Tallenna" -painike tallentaa tiedot sivulta poistumatta. "Tallenna ja poistu" -painikkeesta tiedot tallennetaan ja poistutaan kyselyn rakennenäkymään.

Esim. Syötetään arvoja niin, että saadaan seuraava tulos:

4.2. WWW-Osoitteet

Kysymyksen tiedot/WWW-osoitteet

"WWW-Osoite" otsikon alle voit syöttää www-osoitteen, joka tulee linkiksi kysymyksen otsikkoon. Sivulle voi sijoittaa esim. lisätietoja kysymykseen liittyen. Osoite tulee antaa kokonaisuudessaan (esimerkiksi http://www.mit.jyu.fi).

Sivulta voit poistua ilman muutoksia valitsemalla jonkin muun välilehden. Painikkeesta painettuasi siirrytään takaisin "Kysymykset" välilehdelle.

4.3. Muokkaaminen

Kysymyksen tiedot

Tällä välilehdellä voit poistaa ja järjestellä kysymyksiä ja kysymysrivejä.

Poista kysymyksiä tai kysymysrivejä rastittamalla niiden edessä olevat valintaruudut. Painamalla "Poista valitut" sinulta kysytään haluatko varmasti poistaa valitsemasi kysymykset ja kysymysrivit. Valitsemalla "Poista" ne poistetaan ja "Peruuta" painikkeella siirryt takaisin kysymysten muokkausnäkymään.

Järjestä kysymykset tai kysymysrivit syöttämällä "Uusi järj.nro." otsikon alle se indeksi, johon haluat sen siirtää. "Nykyinen järj.nro." otsikon alla näkyy apuna kysymyksen tai rivin nykyinen järjestysnumero. Huom! sinun ei tarvitse täyttää kaikkia järjestysnumerokenttiä, vaan voit siirtää vaikka vain yhden kerralla. Paina lopuksi "Tallenna järjestys" tallentaaksesi uuden järjestyksen.

Sivulta voit poistua ilman muutoksia valitsemalla jonkin muun välilehden. Painikkeesta painettuasi siirrytään takaisin "Kysymykset" välilehdelle.

4.4. Kenttien koot

Kysymyksen tiedot

Tällä välilehdellä voit asettaa koon kysymysrivien otsikoille ja syöttökentille. Syötä vaihtoehtosarakkeiden leveys otsikon "Leveys" alle ja korkeus eli tekstikentän rivitotsikon "Korkeus" alle. Koko muutetaan yhden kysymyksen kaikille kysymyskentille. Syötä kysymyskentän leveys "Kysymys"-otsikon vieressä olevaan laatikoon.

Korkeusmääritys vaikuttaa monirivisessä tekstikentässä näkyvien syöterivien määrään. Valintalistassa, jossa yhtä aikaa näkyy monta vaihtoehtoa, korkeus kertoo, moniko vaihtoehdoista on näkyvissä (loput ovat selattavissa selauspalkilla).

Pelkkä numero "Leveys"-otsakkeen alla vaikuttaa kysymystyypeistä pelkästään tekstikentän ja monirivisen tekstikentän leveyteen. Mikäli koolle laittaa tarkenteen, joka kertoo, mitä yksikköä käytetään (esim. pikseleitä=px, senttejä=cm, lisää kokoyksikköjä), se vaikuttaa myös muiden kysymystyyppien syöttökenttiin. Mikäli koko-kentät jättää tyhjäksi, käytetään oletuksena otsikoiden leveyksiä. Mikäli otsikon jonkin sanan tarvitsema tila on enemmän kuin asetettu koko, leveydeksi tulee sanan leveys.
Kokoja ei siis ole pakko syöttää!

Sivulta voit poistua ilman muutoksia valitsemalla jonkin muun välilehden. Painikkeesta painettuasi siirrytään takaisin "Kysymykset" välilehdelle.

4.5. Yksilöivät nimet

Kysymyksen tiedot

Tällä välilehdellä voit syöttää kysymyskentille jatkoanalysointia helpottavat yksilöivät nimet. Ilman muutoksia oletusarvot tallennetaan. Syötä haluamasi yksilöivät nimet kysymyskenttien kohdalla oleviin tekstikenttiin.

"Tallenna" -painike tallentaa tiedot sivulta poistumatta. "Tallenna ja poistu" -painikkeesta tiedot tallennetaan ja poistutaan kyselyn rakennenäkymään.

Sivulta voit poistua ilman muutoksia valitsemalla jonkin muun välilehden. Painikkeesta painettuasi siirrytään takaisin "Kysymykset" välilehdelle.

4.6. Erikoistiedot

"Erikoistiedot"-välilehti on tarkoitettu vain erityisen tarkasti ulkonäköä hienosäätäville. Sen kenttiin kirjoittaminen vaatii tarkan syntaksin ja toiminnot toteutetaan vasta joskus tulevaisuudessa. Alustavasti on kuitenkin suunniteltu, että mm. jokaisen syötekentän koon voisi määrittää erikseen ja että kysymysrivin sarakkeiden väliin voisi työkalulla luoda pystypalkin.

5. Kyselyn rakennenäkymä

Tältä sivulta pääset muokkaamaan haluamaasi kohdetta ja näet myös koko kyselyn esikatselun. (Esikatselu ja Korpin valikon puuttuvat kuvasta).

Kyselyn rakennenäkymä

"Muokkaa kyselyn tietoja" -linkistä pääset muokkaamaan kyselyn tietoja.
"Muokkaa tietoja" -linkki kysymysryhmän otsikon perässä vie sinut muokkaamaan kysymysryhmän tietoja.
"Muokkaa kysymyksiä" -linkistä pääset muokkaamaan kyseisen kysymysryhmän kysymyksiä. "Luo uusi kysymysryhmä" -painikkeesta saat luotua uuden kysymysryhmän. "Ryhmien järjestyksen vaihtaminen" -linkki vie sinut sivulle, jossa voit vaihtaa ryhmien järjestystä.

Välilehdillä voit liikkua kyselyn muokkaamisen, vastaamisen ja vastausten selaamisen välillä.

<< Kyselyt -linkistä pääset kyselyiden pääsivulle.

Huom! Mikäli kysely on sivutettu ryhmittäin (kts.Kyselyn tietojen muokkaus), myös tällä sivulla näkyvä kyselyn esikatselu näytetään ryhmittäin. Ryhmien esikatseluita voi selata esikatselun alapuolella sijaitsevilla nappuloilla "Näytä seuraava sivu" ja "Näytä edellinen sivu". Ryhmän otsikon vieressä näkyy monesko ryhmä on näkyvillä. (Esimerkiksi, jos näkyy kolmas ryhmä kyselystä, jossa on viisi ryhmää, otsikon vieressä lukee 3/5)

6. Kysymysryhmien järjestäminen

Kysymysryhmien järjestäminen

Tällä sivulla voit järjestellä kysymysryhmät haluamaasi järjestykseen.

Järjestä ryhmät syöttämällä "Uusi järj.nro." otsikon alle se indeksi, johon haluat ryhmän siirtää. "Järj.nro." otsikon alla näkyy apuna ryhmän nykyinen järjestysnumero.
Huom! sinun ei tarvitse täyttää kaikkia järjestysnumerokenttiä, vaan voit siirtää vaikka vain yhden kerralla.

Paina lopuksi "Aseta järjestys" tallentaaksesi uuden järjestyksen ja siirtyäksesi takaisin Kyselyn rakenne -sivulle. "Peruuta"-napista palaat takaisin tallentamatta uutta järjestystä.

Muut linkit ovat kuten Kyselyn rakenne -sivulla

<< Kyselyt -linkistä pääset kyselyiden pääsivulle.

7. Kyselyiden pääsivu

Kyselyiden pääsivulta pystyt hallitsemaan laatimasi kyselyt sekä näet toisten kyselyt, joihin sinulla on oikeuksia. Kyselyt on ryhmitelty sen mukaan, kuka on laatinut ne ja millaisessa tilassa kysely on.
Mikäli sinulla ei ole johonkin ryhmään kuuluvia kyselyitä, otsikon alla lukee tieto siitä.

Kyselyiden pääsivu

Otsikon "Laatimasi kyselyt" alta näet eroteltuna laatimasi suunnitteilla olevat ja aktiiviset kyselyt. Itse laatimaasi kyselyyn sinulla on automaattisesti kaikki käyttöoikeudet.

Linkki "Vanhentuneet kyselysi" näyttää kyselyt, jotka olet asettanut vanhentuneiksi.

Otsikon "Muokattavissa olevat kyselyt" alta näet eroteltuna toisten laatimat suunnitteilla olevat ja aktiiviset kyselyt, joita voit muokata. Linkkien näkyvyyden mukaan sinulla on myös muita oikeuksia kyselyihin.

Otsikon "Vastattavissa olevat kyselyt" alta näet kyselyt, joihin voit vastata (myös laatimasi kyselyt näkyvät tässä välikössä, jos kuulut ryhmiin, jolle olet antanut oikeudet vastata). Kyselyn nimen alla näkyy aika, jolloin kysely on vastattavissa (kts.Kyselyn tietojen muokkaus).

Otsikon "Kyselyt, joiden vastauksia voit tarkastella" alta näet kyselyt, joiden vastauksia voit tarkastella. Mikäli kysely on itse laatimasi ja sen tila on joko "suunnitteilla" tai "aktiivinen" vastausten tarkasteluun pääset "Laatimasi kyselyt"-otsikon alaisen lohkon linkeistä.

Linkki "Vanhentuneiden kyselyiden vastaukset" näyttää kyselyt, jotka on vanhennettu ja joihin sinulla on vastausten tarkasteluoikeudet.

"Luo uusi kysely"-linkistä pääset luomaan uutta kyselyä. Uuden kyselyn luominen

8. Kysymysten tyypit

Kysymysten tyypit ja esimerkit rivien ja vaihtoehtojen merkityksestä:

Kysymystyypit

Uudet kysymystyypit

9. Käyttäjäryhmien liittäminen

Tällä sivulla saat liitettyä käyttäjäryhmiä ja niiden oikeuksia kyselyysi.

Ryhmän liittäminen kyselyyn

Jos sinulla ei ole valmista ryhmää, voit luoda sen Korpin ryhmien luontityökalulla linkistä "Käyttäjäryhmien luominen".

Kun sinulla on ryhmä(t) tehtynä, voit hakea ne antamalla hakusanan "Hae ryhmä" otsikon alla olevaan teksti kenttään, jokerimerkkinä toimii %. Paina "Hae" .

Ryhmän liittäminen kyselyyn

Jos hakusi tuotti tuloksia, valitse haluamasi ryhmät "Hakutulokset" valintalistasta (voit valita useita kerralla). "Annettavat oikeudet" valintalistasta voit valita oikeudet, jotka tahdot ryhmälle antaa. Valittavana on vastausoikeudet, vastausten katseluoikeudet, muokkausoikeudet, vastausten kommentointioikeudet, vastaus- ja vastausten tarkasteluoikeudet sekä kaikki oikeudet.
Ryhmän saat siirrettyä omaan kyselyysi painamalla "->" näppäintä. Valitun ryhmän (ryhmät) voit poistaa painamalla "Poista valitut ryhmät".

"Muokkaa ryhmää" painike vie valitsemasi ryhmän muokkaukseen. "Luo uusi ryhmä" painikkeesta voit luoda uuden ryhmän Korpin ryhmienhallinta -työkalulla.

10. Vinkkejä ja huomioita kyselyiden laatimisesta

Kyselyn julkaiseminen Korppi-tunnuksettomille ihmisille tapahtuu siten, että valitaan Kyselyn tiedot -sivulta kyselyn olevan vastattavissa anonyymisti, eikä liitetä kyselyyn yhtään vastaajaryhmää. Huomaa, että tällöin kuka tahansa saa vastata kyselyyn, eikä monta kertaa vastaamista voida mitenkään estää. (kts. Kyselyn tiedot ja Käyttäjäryhmien liittäminen)

Käyttäjäryhmistä:

Lähes kaikkiin kyselyn otsikkokenttiin voi syöttää normaalia HTML:ää, jolla voi tehdä lisää muotoiluja kyselyyn. Huolehdi kuitenkin, että kaikki "tagit" tulevat suljetuiksi (esim.<strong>vahvennettu </strong> ), sillä rikkonainen HTML saattaa hajottaa kyselyn rakenteen!

11. Lisätietoa kokomäärityksistä

Kaikkiin kokokenttiin vaikuttavat kokopäätteet tarkemmin (engl.):

  * em (ems, the height of the element's font)
  * ex (x-height, the height of the letter "x")
  * px (pixels, relative to the canvas resolution)

  * in (inches; 1in=2.54cm)
  * cm (centimeters; 1cm=10mm)
  * mm (millimeters)
  * pt (points; 1pt=1/72in)
  * pc (picas; 1pc=12pt)
		

Jos kokoa ei aseteta, pisin "otsikkolause" määrää kentän leveyden ja vaikka koko asetettaisiinkin, pisin otsikkosana venyttää kentän omalle leveydelleen (sanat rivitetään eri riville).

12. Kyselyiden koostaminen kyselypankin hakutyökalulla

Luvussa kuvataan Korppi-opintotietojärjestelmän kyselysovelluksen kyselypankin hakutyökalun käyttämiistä.

12.1. Kyselyn muokkaussivu

Korppi-opintotietojärjestelmän kyselysovelluksen hakusivuille ja vastausten analysointiin tullaan kyselysovelluksen kyselyn muokkaussivun kautta.

Viereisen kuvan painiketta "Hae kyselypankista" painamalla käyttäjä siirtyy yksinkertaisen haun sivulle. Painikkeella "Analysointiin" käyttäjä siirtyy kyselyjen analysointityökaluun, josta on kerrottu luvussa 13.

Muita kyselysovelluksen osia käsittelevä ohje on saatavilla osoitteessa https://korppi.jyu.fi/kotka/help/kottahelp/kyselyohje.html.

Kyselyn yleisnäkymä

12.2. Kohteen käyttöönotto kopioimalla ja viittaamalla

"Kohde" tarkoittaa kyselyitä, kysymyksiä ja kysymyksiä. Hakutyökalulla haetaan tietokannan kyselypankkiin tallennettuja kohteita.

Kohteita voidaan liittää kyselypankista omaan kyselyyn joko "viittaamalla" tai "kopioimalla". Kopioimisessa kohde otetaan käyttöön siten, että sitä voidaan vapaasti muokata. Viittaamisessa kohde otetaan käyttöön siten, että kohteeseen mahdollisesti annetut vastaukset liittyvät myös omaan kyselyyn. Viittaamalla käyttöönotetun kohteen tietoja ei voida muokata.

Jos kohteen uudelleenkäyttöasteeksi valitaan viite , tietoja ei omassa kyselyssä voida muuttaa. Tietokannassa ei tapahdu kohteen kopioimista vaan käyttäjä saa käyttöön viitteen.

Jos kohteen uudelleenkäyttöaste on kopio, tulee se käyttöön normaalisti, jolloin sen tietoja voidaan vapaasti muuttaa. Tietokannassa tapahtuu kohteen kopiointi.

12.3. Kyselypankin hakutyökalun sivut

Kyselypankin hakutyökalu käsittää kaksi eri sivua: yksinkertaisen ja monipuolisen haun. Yksinkertainen haku tarjoaa haun rajaamiseksi hakuehtoina

Luvussa 12.4. kerrotaan tarkemmin yksinkertaisen haun hakuehdoista.

Monipuolinen haku sisältää valintoina

Monipuolisen haun hakuehdoista julkaisijaorganisaatiot ja hakasana on kuvattu luvuissa 12.4.2. ja 12.4.3.. Muista kerrotaan monipuolisen haun luvussa 12.5..

12.4. Yksinkertainen haku

Kun käyttäjä on painanut kyselyjen muokkaussivulla painiketta "Hae kyselypankista", hän siirtyy yksinkertaisen haun sivulle. Yksinkertaisen haun sivu näkyy viereisesssä kuvassa.

Yksinkertainen haku

Kyselypankin yksinkertaisen haun sivulla hakua voidaan rajata julkaisijaorganisaatioiden ja hakusanan avulla. Kyseisten hakuehtojen käyttö ei ole pakollista, vaan painiketta "Hae" voidaan suoraan painaa muuntelematta sivun oletusarvoja. Painikkeen painamisen jälkeen hakutulokset tulostuvat sivun alaosaan. On myös mahdollista ettei haku löytänyt mitään tai hakutulosten määrä on liian suuri. Näistä kerrotaan tarkemmin luvussa 12.6.

12.4.1. Virallisuusaste

"Virallisuusaste"-alasvetolista sisältää valinnat "Molemmat", "Viralliset" ja "Epäviralliset". "Molemmat"-valinta tarkoittaa organisaatiotason virallisia sekä epävirallisia kohteita. "Viralliset" tarkoittaa pelkästään virallisia kohteita. "Epäviralliset" tarkoittaa kohteita, jotka ovat epävirallisia tai julkaisuasteeltaan muita kuin epävirallisia ja virallisia.

Virallinen kohde tarkoittaa organisaatiossa yleiseen käyttöön laadittua ja tietyn hyväksymisprosessin läpikäynyttä kyselyä. Ne ovat yleisesti toistuvia kyselyitä. Esimerkiksi, kun luennoitsija haluaa tehdä kurssipalautekyselyn, ei hänen tarvitse tehdä kaikkia kyselyn kohteita uudestaan, vaan hän voi hakea laitoksensa virallisen kurssipalautekyselyn ja ottaa sen oman kurssipalautekyselynsä pohjaksi.

12.4.2. Julkaisija

Julkaisijaorganisaation valinnalla kohdistetaan haku tietyn tasoisen organisaation kohteisiin. Valinta "Ei rajoita hakua tarkoittaa", että kyseinen valinta ei rajoita hakua. Tällöin myöskään viereisellä "Virallisuusaste"-valinnalla ei ole merkitystä. Jos valitaan "Julkaisija"-kohdassa "Kaikki", kohdistuu haku kaikkiin tämän tason organisaatioiden kohteisiin. Jos alasvetolistasta valitsee jonkin tietyn organisaation, haetaan sen tasoisista organisaatioista vain ja ainoastaan tämän organisaation kohteita. "Virallisuusaste"-alasvetolistan valinta kohdistuu ainoastaan kyseisen rivin julkaisijan kohteisiin.

"Virallisuusaste"-alasvetolistassa on kolme eri valintaa "Molemmat", "Viralliset" ja "Epäviralliset". "Molemmat"-valinta tarkoittaa organisaatiotason virallisia sekä epävirallisia kohteita, "Viralliset" tarkoittaa pelkästään virallisia kohteita ja "Epäviralliset" tarkoittaa kohteita jotka ovat epävirallisia tai julkaisuasteeltaan muita kuin epävirallisia ja virallisia.

12.4.3. Hakusana

Hakusana kohdistuu kohteiden nimiin eli otsikoihin. Tämä valinta ei ole pakollinen. Hakusanaan voidaan lisätä seuraavia jokerimerkkejä:

Haussa ei pienillä ja isoilla kirjaimilla ole merkitystä.

Annettua hakusanaa haetaan kaikkien hakusanan kohdistuvien kenttien keskeltä eli hakusana koskikara vastaa hakua %koskikara% Tämä pätee myös kaikkiin avoimiin tekstikenttiin monipuolisen haun puolella.

12.4.4. Painikkeet

"Hae"-painike suorittaa haun syötettyjen hakuehtojen perusteella, jolloin sivulle ilmestyvät mahdolliset hakutulokset. Tuloksista kerrotaan luvussa 12.6. Painike "Palauta" lomakkeen arvot palauttaa ne oletusarvot, jotka olivat HTML-lomakkeella sivua ladattaessa.

12.5. Monipuolinen haku

Monipuolinen haku, joka on nähtävissä alla olevassa kuvassa. Se tarjoaa enemmän vaihtoehtoja haun rajaukseen kuin luvussa 12.4. esitelty yksinkertainen haku. Sivulla pakollisena valintana on "Haettavat kohteet".

Sivulle tultaessa ovat muutamat oletushakuehdot valittuina. Jos niitä ei muuta ja painaa "Hae"-painiketta, haku hakee kaikki ne kohteet, jotka käyttäjällä on mahdollista hakea. Jos haun tulosten suurin sallittu määrä ylittyy, on hakuehtoja rajattava.

Monipuolinen haku

12.5.1. Haettavat kohteet

"Haettavat kohteet" -valintaruuduilla valitaan kohdistuuko haku kyselyihin, kysymyksiin ja/tai kysymyksiin.

12.5.2. Uudelleenkäyttöaste

Valittaessa "Uudelleenkäyttöaste"-kohdassa kopio haetaan vain niitä kohteita, joiden uudelleenkäyttöaste on kopio. Valinta "Viite" taas tarkoittaa kohteita, joiden uudelleenkäyttöaste on viite. Uudelleenkäyttöasteista on kerrottu enemmän luvussa 12.2.

12.5.3. Hakutuloksiin tulostettavat tiedot

Käyttäjä voi valita kohteista hakutuloksissa esitettävät tiedot seuraavista:

12.5.4. Julkaisijaorganisaatiot

"Julkaisijaorganisaatiot" on selvitetty luvussa 12.4.2.

12.5.5. Kohteen metatiedot

Sivulla on mahdollista rajata hakua valitsemalla ne kohteen metatieto-kentät, joihin "hakusana" kohdistuu. Sivulle tultaessa on oletuksena valittuna vaihtoehto "Kohteen nimi", johon hakusana kohdistuu myös yksinkertaisessa haussa.

"Metatiedot" ovat kohteen laatijan määrittelemiä kohdetta kuvaavia tietoja. "Kohteen kuvaus" on haettavan kyselyn tai kysymysryhmän kuvaus. "Kohteen avainsanat" kuvaavat yleensä kyselyn tai kysymysryhmän asiakokonaisuuksia tai käyttötarkoituksia. "Viite asiayhteyteen" kertoo, mihin asiayhteyteen kysely liittyy, esimerkiksi kurssin nimi.

Näiden neljän valinnan jälkeen syötettävä hakusana kohdistuu ainoastaan valittuihin kenttiin. Hakusanassa voidaan käyttää myös jokerimerkkejä, joiden käyttöä on kuvattu luvussa 12.4.3.

12.5.6. Kyselyn vastausaika

Käyttäjä voi rajata hakua syöttämällä aikavälin, jonka alun ja lopun välillä on kohteiden vastausaika alkanut. Päivämäärä tulee syöttää suomalaisittain pp.kk.vvvv, esimerkiksi 21.12.2003 tai 4.6.2003.

Jos "Alku"-kenttä jätetään tyhjäksi, mutta "Loppu"-kenttään käyttäjä syöttää päivämäärään, haetaan kohteita, joiden vastausaika on alkanut ennen "Loppu"-kentän päivämäärää. Jos taas "Alku"-kenttään syötetään päivämäärä, mutta "Loppu"-kenttä jätetään tyhjäksi, haetaan kohteita, joiden vastausaika on alkanut "Alku"-kentän päivämäärän jälkeen .

12.5.7. Kohteen luojan nimi

Käyttäjä voi hakea kohteita myös niiden laatijan mukaan syöttämällä henkilön nimen. Etu- ja sukunimi voidaan antaa missä järjestyksessä tahansa. Nimessä voidaan käyttää myös jokerimerkkejä, joiden käyttöä on kuvattu luvussa 12.4.3.

12.5.8. Painikkeet

"Hae" -painike suorittaa haun syötettyjen hakuehtojen perusteella. Painike "Palauta lomakkeen arvot" palauttaa ne oletusarvot, jotka olivat HTML-lomakkeella sivua ladattaessa.

12.6. Hakutulokset

Kun käyttäjä on painanut monipuolisen tai yksinkertaisen haun "Hae" -painiketta tulostuvat hakutulokset sivun alaosaan.

Esimerkki hakutuloksista

On myös mahdollista että haussa ei löytynyt yhtään mitään, jolloin sivun alaosaan tulostuu teksti "Haussa ei löytynyt yhtään mitään. Yritä uudelleen." Tässä tapauksessa käyttäjän on kokeiltava väljempiä hakuehtoja.

On olemassa myös mahdollisuus, että haussa löytyi liian paljon kohteita. Tällöin sovellus ilmoittaa asiasta tekstillä "Haku tuotti liian paljon tuloksia. Oleva hyvä ja tarkenna hakuehtoja." Tällöin hakutulosten määrä oli niin suuri, että sen hakeminen kuormittaisi järjestelmää liikaa. Käyttäjän on tarkennettava syöttämiään hakuehtoja.

Hakutuloksiin tulostuu aina kohteen nimi kyselyille ja kysymysryhmille sekä monipuolisessa haussa valitut hakutuloskentät. Kysymyksille sen sijaan tulostuu aina laatijan nimi, otsikko, luontipäivämäärä sekä kysymyksen tyyppi. Kohteen otsikko toimii samalla linkkinä esikatseluun.

Siirtyminen esikatseluun ja käyttöönotto tapahtuu painamalla kohteen nimeä, joka on linkki esikatseluun, jota on kuvattu luvussa 12.7.

12.7. Esikatselu ja kohteen käyttöönottaminen

Esikatselussa käyttäjä voi tarkastella hakutuloksista valitsemaansa kohdetta. Hän voi siirtyä takaisin hakusivulle painamalla painiketta "Palaa hakusivulle".

Kohde otetaan käyttöön painamalle painiketta "Lisää kyselyyn viitteenä" tai "Lisää kohteeseen kopiona", jolloin kohde otetaan käyttöön valitulla uudelleenkäyttöasteella. Käyttöönoton yhteydessä käyttäjä palaa kyselyn tai kysymysryhmän muokkaussivulle, josta hän saapui kyselypankin hakusivuille.

Esimerkki esikatselusta

13. Kyselyiden analysointi

Kyselyn analysoinnilla tarkoitetaan kyselyn vastausten havainnollistamista mm. piirakka- ja pylväsgraafein. Havainnollistamisessa voidaan käyttää myös frekvenssi- ja tunnuslukutaulukoita. Frekvenssitaulukko sisältää kysymyksen eri vastausvaihtoehtoihin tulleiden vastusten määrän. Tunnuslukutaulukko esittää mm. minimin ja keskiarvon kysymyksen vastauksista.

Kyselyn vastausten analysointi perustuu analysointimalleihin. Analysointimalli sisältää tiedon kyselyn kysymyksille valituista esitystavoista. Analysointimallin mukaan generoidaan HTML-muotoinen raportti, joka siten koostuu esitystapoja vastaavista kuvista ja taulukoista.

13.1. Analysointimallin valinta

Analysointimallin valintasivulle saavutaan kyselyn muokkaussivulta "Analysointiin"-painikkeella. Sivun tarkoituksena on esittää käyttäjälle lista valitulle kyselylle saatavilla olevista analysointimalleista ja niitä vastaavista raporteista.

Analyysin valintasivu

Valintasivun "mallit"-kohdasta pääsee muokkaamaan malleja ja edelleen generoimaan HTML-muotoisen raportin. "Raportit"-kohdasta pääsee tarkastelemaan mallilla luotuja tuloksia. Mallilla ja raportilla on aina sama nimi. Mallien ja raporttien järjestys sivulla on myös sama.

13.2. Esitystavat

Kaikki esitystavat ovat kysymyskohtaisia, joten ne esittävät vain yhden kysymyksen vastauksia kerrallaan. Kysymysten vastausten esittämisessä käytettävä esitystapa valitaan alasvetolistasta. Muista esitystavoista eroavat valinnan osalta taulukkoina esitettävät frekvenssitaulukko ja tunnuslukutaulukko. Frekvenssitaulukko tulee aina raporttiin ja tunnuslukutaulukko vain valittaessa valintaruudulla. Kuitenkin frekvenssitaulukko ja tunnuslukutaulukko voivat tulla raporttiin vain sellaisen kysymyksen osalta, jonka esitystavaksi ei ole valittu alasvetolistasta "Lista" tai "Tyhjä".

Alasvetolistasta valittavissa olevat esitystavat ovat seuraavat:

"Tyhjä"jättää koko kysymyksen pois raportista
"Ei graafia"jättää graafin pois
"Lista"tuottaa listan tekstimuotoisista vastauksista
"Pystypylväsgraafi"tuottaa pylväsgraafin, jossa pylväät pystytasossa
"Vaakapylväsgraafi"tuottaa pylväsgraafin, jossa pylväät vaakatasossa
"Piirakkagraafi"tuottaa piirakkagraafin

13.3. Analysoinnin esitystapojen valinta

Analysoinnin esitystapojen valintasivulla muokataan olemassaolevaa valittua analysointimallia tai luodaan uusi malli. Esitystavat valitaan jokaiselle kysymykselle erikseen alasvetolistasta. Tunnuslukutaulukko valitaan "Tunnusluvut"-sarakkeen valintaruudulla.

Esitystapojen valintasivu

Esitystapojen valinnan alapuolella on mallikohtaiset toiminnot:

Esitystapojen valintasivun painikkeet

"Analysointimallin nimi" -kenttään käyttäjä määrittelee mallilleen nimen. Nimi yksilöi yksittäin kyselyn mallit toisistaan. Jos käyttäjä muokkaa olemassaolevaa mallia ja vaihtaa nimeä, tallennettaessa sovellus luo uuden mallin uudelle nimelle ja entinen malli säilyy entisellä nimellään tietokannassa. Jos nimeksi määritellään jo olemassaolevan mallin nimi, niin nykyiset asetukset ylikirjoitetaan entisen mallin päälle tallennusvaiheessa ilman huomautusta. Linkillä "Analysointimallien ja raporttien valintasivulle" pääsee "Analysointimallien valinta" -sivulle.

Painikkeiden toiminta on seuraava:

"Palauta alkuperäiset valinnat"palauttaa sivun kentät siihen tilaan, missä ne olivat sivulle tultaessa
"Luo raportti"tallentaa analysointimallin, luo raportin ja siirtää käyttäjän selaamaan raporttia
"Tallenna analysointimalli"tallentaa analysointimallin

13.4. Raportti

Esimerkki raportista

Raportti sisältää linkkejä, joiden avulla voi siirtyä esitystapojen valintasivulle tai kyselyn vastausten selaussivulle. Linkkien tyyliasetukseksi on määritelty tulostuksessa pois jäävä tyyli, joten ne eivät tulostu raporttiin.