Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu

Ensimmäinen opponointi

Aika: 3.11.2003, klo 14.15 - 16.20

Paikka: Ag Auditorio 1.

Läsnä

Projektiryhmäläiset:

Ville Laitila

Pekka Moisio

Aapo Mäkinen

Harri Pölkki

Muut osallistujat:

Kari Kärkkäinen

Jukka-Pekka Santanen, vastaava ohjaaja

Projektiryhmät:

Mopedi
Lukevax
Käki

1 Esitys

Koskikara-projektin esittelyn aloitti projektipäällikkö Harri Pölkki, joka esitteli ryhmän jäsenet sekä muut projektiorganisaatioon kuuluvat henkilöt. Hän kertoi myös mistä projektissa oli kyse. Moisio kertoi lyhyesti projektin historian , eli miten tähän projektiin oli päädytty.

Laitinen jatkoi kertomalla analysointityökalusta tärkeimmät toiminnot ja esitystavat, jonka jälkeen Mäkinen esitteli hakutyökalut ja esitteli yleisölle Koskikara-sovelluksen käyttöliittymän tämän hetkisen tilanteen. Laitila vielä kertoi projektiin liittyvistä käyttöoikeuksista.

Lopuksi Pölkki ja Moisio kertoi mistä löytyy lisätietoja Koskikara-projektiin liittyen.

Projektin esitys alkoi klo. 14:59 ja loppui 15.13. Esityksen kestoksi tuli 14 minuuttia. Kysymyksiä esityksen jälkeen tuli viis kappaletta. Kysymyksissä ei tullut mitään uusia näkökantoja asiaan. Kaikkiin pystyttiin tyhjentävästi vastaamaan välittömästi.

2 Ryhmän oma arvio esityksestä

Esitys sujui kokonaisuudessaan hyvin ja sujuvasti. Valmistautumista esitykseen olisi voinut ehkä painottaa enemmän. Eteenkin olisi voinut panostaa PowerPoint-esitykseen.

3 Palaute

Toiset ryhmät arvioivat esityksen keskimäärin magna cum lauden tasoiseksi.. Pientä poikkeusta lukuunottamatta esityksestä tuli positiivisia kommentteja. PowerPoint-esitykseen olisi pitänyt lisätä tilaajat ja kuva kyselynluonti työkalusta. Lisäksi jäsenten esitysosioiden olisi palautteen perusteella pitänyt olla tasapuolisempi. Tämä johtui varmastikin siitä, että käyttöliittymän osio jonka Aapo esitteli oli suurin yksittäinen kokonaisuus. Sovelluksen kehittymisen myötä tasapuolisuus saadaan jaettua paremmin. Myös ohjaajalta saatu palaute oli keskimäärin cum lauden tasoa. Jukka-Pekka Santanen huomautti, että ryhmän esitykseen lisää kuvia toiminnoista. Puheenvuoroja olisi paremmin voinut jakaa. Sovelluksen kehittämistyökalut olisi voitu esittää tarkemmin. Tämä osion tulevassa opponoinnissa ja loppuesityksessä voidaan sopia jaettavaksi Käki-projektin kanssa. Esityksen 14 minuuttia kesto oli loistava ja vaikeat termit oli pystytty välttämään. Ryhmän jäsenet saivat ohjaajilta myös henkilökohtaista palautetta. Kokonaisuudessaan jokainen suoriutui esityksestään hyvin. Eritystä huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää äänen voimakkuuteen. Kari Kärkkäinen painotti, että olisi voinut painottaa projektin keskittyvän alustavan tilastollisenanalyysin tuottavan sovelluksen kehittämiseen.


Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu