Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu

Toinen opponointi

Aika: 1.12.2003, klo 14.15 - 16.45

Paikka: AgC231

Läsnä

Projektiryhmän jäsenet:

Ville Laitila

Aapo Mäkinen

Harri Pölkki

Projektiryhmien ohjaajat:

Jukka-Pekka Santanen, vastaava ohjaaja

Kari kärkkäinen

Projektiryhmät:

- Käki

- Mopedi

- Lukevax

1 Esitys

Koskikara-projektin esittelyn aloitti Harri Pölkki, joka esitteli ryhmän jäsenet sekä muut projektiorganisaatioon kuuluvat henkilöt. Hän myös ilmoitti Pekka Moision sairas- poissaolon opponoinnista. Pölkki kertoi myös lyhyesti ryhmän jäsenten aikaisemmat vastuualueet ja ryhmän toimintatavat sekä esitteli projektin taustat. Aapo Mäkinen jatkoi kertomalla projektin tavoitteista, työkaluista ja toteutuksesta. Hän esitteli myös kyselypankin hakutyökalun toimintaa. Hänen jälkeensä Ville Laitila esitteli Analysointityökalun valmiiksi saadun käyttöliittymän. Lopuksi esityksen lopetti Harri.

2 Ryhmän oma arvio esityksestä

Esitys sujui kokonaisuudessaan hyvin. Ennen loppuesittelyä on vielä mietittävä, voisiko jotain kohtaa rakenteessa muuttaa hiukan selvempään muotoon. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota isossa salissa puheen voimakkuuteen. Loppuesittelyyn ryhmä ottaa opikseen saadusta palautteesta. Lisäksi esitykseen valmistautumiseen käytetään enemmän aikaa, jotta se saadaan entistäkin sujuvammaksi kokonaisuudeksi.

3 Palaute

Esitys arvioitiin keskimäärin cum lauden tasoiseksi. Palautteen perusteella pieniä puutteita oli vielä teknisten termien, projektin taustojen, sovelluksen toiminnan sekä työkalujen ja ohjelmointiympäristön esittelyssä. Lisäksi parantamisen varaa näyttäisi olevan äänenkäytössä, katsekontaktissa ja ajan käytössä. Loppuesittelyä varten ryhmää kehotettiin esittämään sovelluksesta rakenne tarkemmin. Kuitenkin sovelluksen luokkakaavion voi jättää sekavuuden takia pois. Kuvaa ohjelman rakenteesta olisi hyvä lisä loppuesitykseen. Yhden kyselyn koko prosessi olisi hyvä esittää. Eli sen haku tietokannasta ja analysointi.

Ryhmän jäsenet saivat ohjaajilta myös henkilökohtaista palautetta. Kokonaisuudessaan jokainen suoriutui esityksestään kohtuullisesti. Eritystä huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää äänen kuuluvuuteen ja katsekontaktiin yleisön kanssa.


Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu