KOTKA-projekti

Kurssit, Opinnäytteet, Tentit, Kirjanpito, AjanvarausKuvaus

KOTKA-projekti aloitti seuraajan kehittämisen Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella käytössä olevalle KURKI-nimiselle kurssikirjanpitojärjestelmälle. Toteutettavaan järjestelmään lisättiin KURKI-sovellukseen verrattuna mm. opinnäytteiden seurantamoduli ja hallinnon tarvitsemia ominaisuuksia. Lisäksi poistettiin nykyisin käytössä olevien järjestelmien osittaista päällekkäisyyttä laajentamalla järjestelmän käyttämää tietokantaa myös niiden tarpeita vastaavaksi.

Työn laajuudesta johtuen työ jaettiin alusta lähtien useamman projektiryhmän kesken. Syksyn 2000 KOTKA-projektiryhmä keskittyi lähinnä järjestelmän ominaisuuksien määrittelemiseen, ohjelmistojen ominaisuuksien kartoittamiseen ja vertailuun sekä tietokannan suunnitteluun. Tämän lisäksi syksyn 2000 ryhmä tuotti henkilötietojen hallintamoduulin prototyypin testaustarpeisiin ja malliksi seuraavalle ryhmälle. Henkilötietojenhallinta on olennainen koko järjestelmän toiminnalle, sillä ilman sitä ei voida esimerkiksi lisätä uusia henkilökunnan jäseniä ja opiskelijoita järjestelmään.

Kevään 2001 projektiryhmän tehtävänä on jatkaa kehitystyötä todennäköisesti kurssikirjanpidon osalta. Järjestelmän mahdollisesti toteuttamatta jääneistä ominaisuuksista vastaa muodostettava syksyn 2001 projektiryhmä.Tilaaja

Tilaajana on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos. Tilaajaa edusti Pauli Kujala. Projekti toteutettiin tietotekniikan cum laude -työprojektina ja sijoitettiin GPL (General Public License) alaisuuteen. Ainoa poikkeuksena tähän voidaan pitää sitä, että Jyväskylän yliopisto voi halutessaan tuottaa kaupallisesti uusia lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia, joihin poikkeuksellisesti sovelletaan näiden osalta LGPL (Library General Public License) -lisenssointia.Projektiorganisaatio

Projektilaiset

Nimie-mail
Ismo Horppuishorppu@st.jyu.fi
Markku Mielityinenmmmm@st.jyu.fi
Markku Viremavire@st.jyu.fi

Ohjaajat ja tukihenkilöt

Nimie-mailPuhelinToimisto
Pauli Kujalapjkujala@mit.jyu.fi260 2531C426.2
Kari Kärkkäinenktkar@mit.jyu.fi260 2759C434.1
Tommi Lahtonentjlahton@mit.jyu.fi260 2746C431.2
Vesa Lappalainenvesal@mit.jyu.fi260 2722C434.2
Sami Poimalaspoimala@mit.jyu.fi260 3214C426.1
Jukka-Pekka Santanensantanen@mit.jyu.fi260 2756C433.2
Tero Toivonentptoivon@mit.jyu.fi260 3092C517.3

Materiaaliresurssit

Projektiryhmällä oli käytössään Agoran 2. kerroksessa oleva projektihuone (AgC222.2), jossa oli 4 mikrotietokonetta. Koneissa käytetyt ohjelmistot olivat seuraavat:

Dokumentaatio

Projektin dokumentaatio on nähtävissä projektikansioissa (2kpl) tietotekniikan laitoksen projektitilojen kirjahyllyssä. Lisäksi dokumentaatio löytyy sähköisessä muodosta projektin CD-levyltä sekä dokumentaation verkkosivuilta.