Kuikka-projekti on jatkoa Käki-projektille. Kummatkin projektit ovat Jyväskylän yliopiston sovellusprojekteja. Projektissa toteutetaan HOPS-järjestelmä Jyväskylän yliopistossa käytössä olevan Korppi-järjestelmän yhteyteen.

Projektin palaveripöytäkirjat löydät palaverit sivuilta ja kaiken muun materiaalin materiaali sivuilta.

Projektiorganisaatio

Projektin työryhmä

Tilaajan edustajat

Ohjaajat