Yhteystiedot

Projektihuone Ag C222.2. Puhelinnumero 014-260 4963.

Projektin sähköpostilista on kuovi05@korppi.jyu.fi.

Vastaavana ohjaajana projektissa toimii Vesa Korhonen (vkorhone@mit.jyu.fi), ja häntä tehtäviinsä perehdyttää Jukka-Pekka Santanen (santanen@mit.jyu.fi).

Tilaajan edustajina toimivat Vesa Lappalainen (vesal@mit.jyu.fi) ja Mauno Väisänen (mauno.vaisanen@adm.jyu.fi).