Kuvatus

Kuvatus-projekti toteutti keväällä 2012 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle toiminnallisen prototyypin YouHyper-sovelluksesta, jota hyödynnetään kuva-analyysimenetelmissä käytettävän opetusdatan valitsemiseen ja hallintaan. Kehitetyllä sovelluksella muodostetaan oppivien tietokoneohjelmien koulutusaineistoja rajaamalla alueita hyperspektrikuvista ja määrittelemällä rajauksille valintaluokkia. Projektin tulokset ovat saatavilla YouSourcessa.

Sovelluksen palvelinpuolen toteutukseen käytettiin Ruby-ohjelmointikieltä, Ruby on Rails -ohjelmistokehystä ja MongoDB-tietokantaa. Asiakaspuolen toteutukseen käytettiin JavaScriptiä ja HTML5:ttä.

Projektikokousten pöytäkirjat

1. kokouksen pöytäkirja

2. kokouksen pöytäkirja

3. kokouksen pöytäkirja

4. kokouksen pöytäkirja

5. kokouksen pöytäkirja

6. kokouksen pöytäkirja

7. kokouksen pöytäkirja

8. kokouksen pöytäkirja

Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelma 0.2.2

Projektisuunnitelma 0.2.3

Projektisuunnitelma 0.4.0

Projektisuunnitelma 1.0.0

Projektisuunnitelma 1.1.0

Projektiraportti

Projektiraportti 0.3.0

Projektiraportti 1.0.0

Sovellusraportti

Sovellusraportti 0.3.0

Sovellusraportti 0.4.0

Sovellusraportti 0.5.0

Sovellusraportti 1.0.0

Projektiorganisaatio

Projektiryhmän jäsenet

Asiakkaan edustajat

Ohjaajat