Liikkuva-projekti

Liikkuva-sovellusprojekti kehitti Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitokselle käyttöliittymän konenäköpohjaiselle liikemittarille, jolla voidaan visualisoida videokuvasta mitattua ihmisjoukon aktiivisuustasoa sekä suorittaa mittauksessa tarvittava kalibrointi.

Käyttöliittymä sisältää toiminnot mm. kameroiden sijainnin määrittelyyn, videokuvan tallentamiseen tiedostoiksi, liikemäärän ja liikkuvien kohteiden analysointiin, tarkasteltavien aikavälien valintaan, liikemääräkäyrien visualisointiin sekä analyysitulosten tallentamiseen CSV-tiedostoiksi.

Työasemasovellus kehitettiin C++-ohjelmointikieltä käyttäen sekä OpenCV-, Qt- ja OpenGL-kirjastoja hyödyntäen.

Projektiryhmä

 • Joel Kivelä
 • Erkki Koskenkorva
 • Mika Lehtinen
 • Oskari Leppäaho
 • Petri Partanen

Tilaaja

 • Taru Lintunen
 • Heidi Pasi
 • Kimmo Suomi
 • Ville Tirronen
 • Hanna Toivonen

Ohjaajat

 • Jukka-Pekka Santanen
 • Jarkko Vilhunen

Projektiin liittyvä materiaali

Päivitetty viimeksi: 25.5.2014