CVS-ohjeistus

Kaikissa projektikansioon tuotettavissa dokumenteissa käytetään versionhallintaa (CVS). Näitä ovat muun muassa kaikki suunnitteludokumentit, pöytäkirjat, esityslistat ja loppuraportit. Myös ohjelmakoodissa ja verkkosivun dokumenteissa tulee käyttää versionhallintaa.

Muutokset versionhallinnan tietovarastoon on tehtävä vähintään kerran päivässä, mikäli dokumenttia tai koodia on muokattu. Merkittävien muutosten yhteydessä tulee muutokset päivittää myös useammin. Liian tiheää päivittämistä tulee kuitenkin välttää, sillä liian monet versiot tuotoksesta vaikeuttavat sen hallintaa.

CVS komentoja

Työskentely aloitetaan hakemalla tietovarasto omalle (esim U, ei L!) levylle muokattavaksi.

Esimerkkisijainti u:\tyyppi\

Huomautus:

ci == commit
co == checkout

Tietovaraston hakeminen paikalliselle levylle

u:\tyyppi\cvs co . //jolloin koko cvs:n tietovarasto haetaan hakemistoon
u:\tyyppi\cvs co dokkarit //jolloin haetaan hakemisto dokkarit

Mikäli tietovarasto on jo haettu, tulee muokattavat dokumentit päivittää ennen käsittelyä.

u:\tyyppi\cvs update .
tai
u:\tyyppi\dokkarit\cvs update dokkari.txt

Hakemiston lisäys

Tarvittaessa CVS:ään voi lisätä uuden hakemiston. Turhien hakemistojen luontia tulee kuitenkin välttää, koska niiden poisto on hankalaa

u:\tyyppi\md dokkarit
u:\tyyppi\cvs add dokkarit //dokkarit-hakemisto lisättävien listalle
u:\tyyppi\cvs ci -m "kommentti" //hyväksytään muutokset

Tiedoston lisäys

u:\tyyppi\dokkarit\cvs add dokkari.txt //dokkari.txt lisättävien listalle
u:\tyyppi\dokkarit\cvs ci -m "kommentti" dokkari.txt //hyväksytään muutokset

Binääritiedoston lisäys

HUOM! Tärkeää, muuten cvs rikkoo tiedoston!

u:\tyyppi\dokkarit\cvs add -kb dokkari.doc //dokkari.doc lisättävien listalle
u:\tyyppi\dokkarit\cvs ci -m "kommentti" dokkari.doc //hyväksytään muutokset

Muutosten lisäys tietovarastoon

Kun tiedostoa on muokattu, tulee tietovarastoon päivittää uusi versio

u:\tyyppi\dokkarit\cvs update //päivittää tietovarastosta uudet versiot tiedostoista, jos joku muu päivittänyt samaa tiedostoa, cvs ilmoittaa konfliktista
u:\tyyppi\dokkarit\cvs ci -m "kommentti" dokkari.txt
tai
u:\tyyppi\dokkarit\cvs ci -m "kommentti" //lisää koko hakemiston samalla kommentilla

Lopetus

u:\tyyppi\cvs release -d dokkarit //poistaa dokkarit-hakemiston paikallisesti ja varmistaa ettei poisteta tietovarastoon päivittämättömiä tiedostoja

Henrik Martikainen
© Liitutaulu 2004
Päivitetty: 4.3.2004

Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos