Lukevax-projekti

Lukevax-sovellusprojektissa toteutettiin Jyväskylän yliopiston Agora Centerin Lapsitutkimuskeskukselle lukemaanoppimispeli, pelin asetustenhallintasovellus sekä tarkistussummasovellus ja alustava suunnitelma tulospalvelinsovellusta varten. Ajan puutteen takia tulospalvelinsovellusta ei toteutettu.

Projekti oli yksi Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen sovellusprojekteista syksyllä 2003.

Pelin perusidea on opettaa pelaajaa yhdistämään kuulemansa äänteet näkemiinsä kirjaimiin, tavuihin ja sanoihin, eli kehittää pelaajan foneemista tietoisuutta.

Pelin aikana ruudulla (ruudunkaappaus) näkyy joukko ilmapalloja, joissa kussakin on vaikeustasosta riippuen kirjain, tavu tai sana. Kuulokkeista kuuluu äänne, ja pelaajan tulee klikata palloa, joka sisältää kuullun äänteen kirjaimet. Väärän klikkauksen tapauksessa näytetään oikea vastaus.

Sovellukset toteutettiin Java-ohjelmointikielellä Netbeans-kehitysympäristössä. Suurin osa pelin grafiikasta toteutettiin Corel Draw -ohjelmistolla.

Dokumentit:

  • Projektiraportti: [doc]
  • Sovellusraportti: [doc]
  • Projektisopimus: [doc]
  • Projektisuunnitelma: [doc]
  • Vaatimusmäärittely: [doc]
  • Sovellussuunnitelma: [doc]
  • Peliohje: [doc]
  • Käännösohje: [doc]
  • Asetustenhallinta- ja tarkistussummasovelluksen ohje: [doc]

Projektin jäsenet:

Tilaajan edustajat:

Ohjaajat: