Tietotekniikan cum laude -työprojektit syksy 2001

Maclan

Syksy 2001

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan laitos

Maclan projekti toteutti Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle IEEE 802.11b -standardiin soveltuvan protokolla-analysaattorin, jolla voidaan seurata ja tutkia WLAN-verkossa tapahtuvaa liikennettä. Analysaattori muodostaa vastaanotetulle tiedolle prosessointipuun, joka kykenee tekemään datalle erinäisiä suodatuksia ja analysointeja. Seuraavassa muutamia suodatusperusteita ja analysointeja.

Suodatusperusteita on esimerkiksi:

Analysointeja ja tulostuksia on esimerkiksi:

Projektin tulosta tullaan käyttämään tietoliikenteen tutkimuksessa.

Henkilöresurssit

Projektiryhmä:

Tilaajan edustajat:

Vastaava ohjaaja:

Tekninen ohjaaja:

Työkalut

Sovellus toteuttettiin Windows 98 -ympäristöön C++- ja Python-ohjelmointikielillä sekä Delphi-sovelluksenkehitysympäristöllä.

Materiaaliresurssit

Jyväskylän yliopisto antoi ryhmälle käyttöön 5 tietokonetta. Kahdessa koneista käyttöjärjestelmänä toimi Windows 2000 ja kahdessa Windows 98. Viidennessä tietokoneessa on käyttöjärjestelmänä Linux ja se toimii palomuurina projektitilan muille laitteille.

Snifferikorttien ohjelmistojen käyttöjärjestelmävaatimuksista johtuen joudumme käyttämään kahdessa koneessa Windows 98 -käyttöjärjestelmää. Käytössämme oli myös neljä IEEE 802.11b -standardin mukaista WLAN-verkkokorttia sekä neljä PCI/PCMCIA-adapteria. Näiden avulla saimme PCMCIA-verkkokortit kiinni työasemiemme PCI-korttipaikkoihin.

Dokumentaatio

Dokumentaatio on nähtävissä työprojektien kokoustilan kirjahyllyssä.