Moveatis-sovellusprojekti kehitti kevään 2016 Sovellusprojekti-kurssilla Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitokselle tietokoneilla ja mobiililaitteilla käytettävän WWW-sovelluksen opetustapahtuman analysointiin.

Sovelluksen avulla opettajaopiskelijat ja tutkijat pystyvät suorittamaan observoinnin, jossa kirjataan ennaltamääritettyjen toimintojen alkamis- ja päättymishetkiä opetustapahtumassa. Kirjausten yhteenveto esitetään sovelluksessa kunkin toiminnon yhteenlaskettuina lukumäärinä ja kestoina sekä ajoitettuina toimintoina janakaaviossa. Opetustilanteiden tarkkailun ja niiden analysoinnin järjestelmällisyyttä ja vertailtavuutta tukee tietokantaan tallennettavat toimintoryhmät. Kehitetty sovellus tulee korvaamaan nykyisin käytössä olevan Lotas Observer -työasemaohjelman.

Sovellus toteutettiin Java- ja JavaScript-ohjelmointikielellä, HTML5-merkintäkielellä ja CSS3-tyyliohjeilla. Sen toteutuksessa hyödynnettiin PrimeFaces-käyttöliittymäkirjastoa, JavaServer Faces -teknologiaa ja WildFly-sovelluspalvelinta, Openshift-palvelua kehityspalvelimena sekä Maveniä ja Dockeria tietojärjestelmän kokoonpanon hallintaan.

Projektiryhmä:

Tilaaja:

Ohjaajat:

Jarmo Juujärvi Pilvikki Heikinaro-Johansson Jukka-Pekka Santanen
Sami Kallio Mirja Hirvensalo Mika Lehtinen
Kai Korhonen Nelli Lyyra
Juha Moisio
Ilari Paananen