Moveo-sovellusprojekti jatkokehitti Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliselle tiedekunnalle Moveatis-sovellusprojektissa kehitettyä opetustapahtuman analysointisovellusta.

Projektissa WWW-sovellukseen kehitetyt ominaisuudet tukevat palauteanalyysin suorittamista myös opetustapahtuman aikana älypuhelimilla ja taulutietokoneilla, kun aiemmin käytettyä Excel-taulukkoa oli mahdollista käyttää ainoastaan jälkikäteen videolta analysointiin. Kehitetyt ominaisuudet mahdollistavat opetustapahtuman palauteanalyysissä käytettävien kategoriaryhmien ja niiden kategorioiden määrittelyn. Käyttäjät pystyvät kirjaamaan opettajan opetustapahtumassa oppilaille antamat palautteet luokittelemalla ne kategoriaryhmittäin kategorioihin sekä kirjaamalla palautetta tarkentavan sanallisen huomion. Opetustapahtumaa analysoiva voi raporttinäkymässä tarkastella ja muokata kirjauksiaan. Lisäksi hän voi yhteenvetonäkymässä tarkastella kategorioitten määriä ja osuuksia kategoriaryhmittäin taulukoituna sekä pylväs- ja piirakkagraafeina. Raportin ja yhteenvedon tiedot ovat tallennettavissa laitteelle tai tietokantaan sekä lähetettävissä sähköpostitse.

Sovellus toteutettiin Java- ja JavaScript-ohjelmointikielellä, HTML5-merkintäkielellä ja CSS3-tyyliohjeilla. Sen toteutuksessa hyödynnettiin PrimeFaces-käyttöliittymäkirjastoa, JavaServer Faces -teknologiaa, WildFly-sovelluspalvelinta ja Openshift-palvelua kehityspalvelimena. Ominaisuudet kehittivät Karoliina Lappalainen, Tuomas Moisio, Visa Nykänen ja Petra Puumala. Tilaajan puolelta projektia ohjasivat Pilvikki Heikinaro-Johansson ja Nelli Lyyra. Vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen ja teknisenä ohjaajana Jani Saareks.

Projektiryhmä:

Tilaaja:

Ohjaajat:

Karoliina Lappalainen Pilvikki Heikinaro-Johansson Jukka-Pekka Santanen
Tuomas Moisio Nelli Lyyra Jani Saareks
Visa Nykänen
Petra Puumala