Neuron-projekti

Koulutukset

Taloushallinnon koulutus

Kari Jaakonaho piti 20.2.2004 ryhmälle koulutusta yliopiston organisaatiosta, rahoituksesta ja taloushallinon prosesseista.

Linkkejä


Päivitetty 21.5.2004