OptiLift-Sovellusprojekti

OptiLift-logo

OptiLift-projekti on Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksella toteutettava Sovellusprojekti. Projektin tilaajana toimii Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU

Tehtävänä on toteuttaa sovellus levytankoharjoittelun nostotekniikan mittaus- ja analysointijärjestelmään. Järjestelmä perustuu videokuvassa liikkuvaan painonnostotangon päähän kiinnitettyyn valopisteeseen, jota kuvataan digitaalisella videokameralla ja taltioidaan tietokoneen muistiin.

Projektiorganisaatio