Paatti-projektin 2. palaveri - korjattu päivämäärä

Kirjoittajan mukaan: Toni Salminen <toni.a.j.salminen_at_student.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Mon, 6 Feb 2012 12:29:26 +0200
Paatti-projektin 2. palaveri

Aika: tiistai 7.2. 11:15

Paikka: kokoushuone AgC226.2


Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokousvirkailijoiden valinta

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen

6. Edellissä palaverissa sovitut tehtävät

7. Aikataulu ja prosessimalli

8. Sopimukset, lisenssit ja projektimaksu

9. Projektin läpiviennin käytänteet

10. Muut esille tulevat asiat

11. Osallistujien seuraavat tehtävät

12. Seuraavan palaverin aika ja paikka

13. Kokouksen päättäminen
Received on 06.02.12 12:29:26

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 06.02.12 12:29:34 EET