Re: Sovellusprojekti Paatti, 1. kokouksen korjattu pöytäkirja

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Mon, 13 Feb 2012 12:24:03 +0200
Terve!

> From: Tapio Keränen <t.tapio.keranen_at_student.jyu.fi>
> Date: Mon, 13 Feb 2012 11:23:02 +0200
> To: paatti_at_korppi.jyu.fi
> Subject: [paatti] Sovellusprojekti Paatti, 1. kokouksen korjattu pöytäkirja
> 
> Paatin 1. kokouksen korjattu pöytäkirja löytyy osoitteesta
> http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/palaverit/poytakirjat/paatti_poytakirja_1.pdf
> .
> 
Voisitteko jatkossa muutoksin hyväksytyn ja niiltä osin 
viimeistellyn pöytäkirjan viitteeksi kirjata sähköpostiin 
tehdyt muutokset parilla lista-alkiolla. Tällöin palaveriin 
osallistujat pystyvät nopeasti tarkistamaan, että sovitut 
korjaukset ja lisäykset on tehty.

Terveisin, 
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 13.02.12 12:24:03

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 13.02.12 12:24:04 EET