Paatti-projektin 4. kokous - esityslista

Kirjoittajan mukaan: Toni Salminen <toni.a.j.salminen_at_student.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Mon, 20 Feb 2012 15:33:04 +0200
Hei,

Kokouksessa käsiteltävän projektisopimuksen luonnos on osoitteessa:
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/projektisopimus/projektisopimus_20022012.pdf


Paatti-projektin 4. kokous

Aika: keskiviikko 22.2. klo 12.15

Paikka: kokoushuone Ag C226.2

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokousvirkailijoiden valinta

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

6. Edellissä kokouksessa sovitut tehtävät

7. Projektin tilakatsaus

8. Projektisopimuksen luonnos

9. Käyttöliittymän prototyyppi

10. Vaadin- ja jQuery Mobile -sovellusalustojen arviointi

11. Vaatimusmäärittelyn hahmotelma

12. Muut esille tulevat asiat

13. Osallistujien seuraavat tehtävät

14. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

15. Kokouksen päättäminen
Received on 20.02.12 15:33:04

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 20.02.12 15:33:11 EET