Re: Paatti-projektin 4. kokous - esityslista

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Tue, 21 Feb 2012 12:16:56 +0200
Terve!

> Date: Mon, 20 Feb 2012 15:33:04 +0200
> From: Toni Salminen <toni.a.j.salminen_at_student.jyu.fi>
> To: paatti_at_korppi.jyu.fi
> 
> 9. Käyttöliittymän prototyyppi
> 11. Vaatimusmäärittelyn hahmotelma
> 
Projektin jäsenet, ehdittekö näihin kohtiin liittyen toimittaa 
jotakin läpikäytävää jo tänään? Tällöin saisitte palaveriin
osallistujilta harkitumpaa palautetta, kun he ovat ehtineet
edes lyhyesti tutustumaan prototyyppiin ja/tai dokumenttiin.

Terveisin,
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 21.02.12 12:16:56

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 21.02.12 12:16:57 EET