Paatti-projektin 5. kokous, esityslista

Kirjoittajan mukaan: Jari Salokangas <jari.p.t.salokangas_at_jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Thu, 1 Mar 2012 15:52:48 +0200 (EET)
Paatti-projektin 5. kokous

Aika: perjantai 2.3. klo 13.15

Paikka: kokoushuone Ag C226.2

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokousvirkailijoiden valinta

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

6. Edellissä kokouksessa sovitut tehtävät

7. Projektin tilakatsaus

8. Projektisopimuksen luonnos

9. Käyttöliittymän esittelyä

10. Vaatimusmäärittelyn hahmotelma

11. Muut esille tulevat asiat

12. Osallistujien seuraavat tehtävät

13. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

14. Kokouksen päättäminen

----------

Uusin versio projektisopimuksesta:

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/projektisopimus/projektisopimus_01032012.pdf

Mobiilikäyttöliittymän hahmotelmakuvia:

http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/esitykset/ui_pdf2.jpg
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/esitykset/ui_pdf3.jpg

t. Jari Salokangas
Received on 01.03.12 15:52:48

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 01.03.12 15:52:49 EET