Paatti-projektin 6. kokous, esityslista

Kirjoittajan mukaan: Tapio Keränen <t.tapio.keranen_at_student.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Fri, 9 Mar 2012 14:15:53 +0200
Paatti-projektin 6. kokous

Aika: tiistai 13.3. klo 12.15

Paikka: kokoushuone Ag C226.2

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokousvirkailijoiden valinta

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

6. Edellissä kokouksessa sovitut tehtävät

7. Projektin tilakatsaus

8. Tutkijan käyttöliittymän esittely


9. Vaatimusmäärittelyn priorisointi

10. Tietokannan hahmotelman esittely

11. Muut esille tulevat asiat

12. Osallistujien seuraavat tehtävät

13. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

14. Kokouksen päättäminen

--------

Tässä muutamia seuraavan kokouksen kannalta olennaisia asiakirjoja.

Viidennen kokouksen pöytäkirja:
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/poytakirjat/paatti_poytakirja_5.pdf

Vaatimusmäärittelyn päivitetty ja priorisoitu versio kuva- ja HTML-muodossa:
JPEG
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/vaatimusmaarittely/vaatimusmaarittelykartta_0.0.4.jpeg
HTML
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/vaatimusmaarittely/vaatimusmaarittelykartta_0.0.4.html

Tietokannan hahmotelma:
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/kaaviot/tietokantakaavio_0.2.png

Tutkijan käyttöliittymän hahmotelmia:
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/esitykset/ui_tutkija1.jpg
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/esitykset/ui_tutkija2.jpg

- Tapio
Received on 09.03.12 14:15:53

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 09.03.12 14:16:39 EET