Paatti-projektin 7. kokous, esityslista

Kirjoittajan mukaan: Toni Salminen <toni.a.j.salminen_at_student.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Fri, 23 Mar 2012 14:03:28 +0200
Paatti-projektin 7. kokous

Aika: maanantai 26.3. klo 10.15

Paikka: kokoushuone Ag C226.2

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokousvirkailijoiden valinta

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

6. Edellissä kokouksessa sovitut tehtävät

7. Edellisestä kokouksesta tähän kokoukseen siirrettyjen kohtien käsittely
    - Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
    - Edellissä kokouksessa sovitut tehtävät
    
8. Projektin tilakatsaus

9. Kuntoutettavan käyttöliittymän esittely

10. Tapahtumamuokkaimen esittely

11. Vaatimusmäärittelyn käsittely

12. Tietokannan hahmotelman käsittely

13. Muut esille tulevat asiat

14. Osallistujien seuraavat tehtävät

15. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

16. Kokouksen päättäminen 


Tietokannan hahmotelma:
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/tietokanta/database_0.0.7.png

Vaatimusmäärittely:
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/vaatimusmaarittely/0.0.6/- Toni
Received on 23.03.12 14:03:28

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 23.03.12 14:03:44 EET