Re: Paatti 7. kokouksen pöytäkirja

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Tue, 27 Mar 2012 16:11:24 +0300
Terve!

> From: Lyytinen Heikki <heikki.lyytinen_at_psyka.jyu.fi>
> To: "paatti_at_korppi.jyu.fi" <paatti_at_korppi.jyu.fi>
> Date: Tue, 27 Mar 2012 11:14:01 +0000
> 
> Pyydettiin konkreetteja esimerkkejä toiminteista, joita järjestelmän
> pitäisi pystyä realisoimaan.
> 
Ohessa muutama pieni huomio ja palaute Heikin esittämiin 
esimerkkitapauksiin liittyen. Toivon ryhmän tarvittaessa 
tarkentavan huomioitani, jotta järjestelmätestauksessa 
käytettävät esimerkkitapaukset olisivat mahdollisimman 
suoraan laadittavissa ja yksikäsitteisesti suoritettavissa.

> Otetaan tuo Päiviä lissää -alahanke Oljenkorsikuvion sisältä. Siinä
> on tavoitteena pitää ikääntyvä liikkeellä motivoimalla häntä ylös
> petistä.
> 
Vastaava asiayhteyteen sitominen tulisi mielellään olla
muissakin tilaajan edustajien esimerkkitapauksissa.

> Mahdollisia tapoja voisivat olla seuraavantapaiset.
> 
> 1) Kalenteripohjainen määräaikainen, säännöllistettävä liikkuminen,
> jolloin järjestelmä herätyskellon tapaan äänimerkillä
> ennaltamäärättyinä aikoina ilmoittaa vuorossa olevan tehtävätoiveen,
> jossa tehtävä on kuvattu tekstinä, puheena tai videona valittavissa
> olevana tapahtumaesitteenä. Toteutumaa seurataan
> kiihtyvyysanturilla. Toivotaan kuittausta toteutumasta sen
> päätyttyä. Toteutukset kirjaantuvat logiin ja sillä tavalla
> ikääntyvän kännykkäänkin, että toteutumattomista karttuu jonossa
> olevien tehtävien listaa.
> 
Tämän perusteella mielestäni melko suoraan laadittavissa
tapahtumia järjestelmätestaukseen. Kiihtyvyysanturin
käyttöä ei ehdittäne Paatti-projektissa toteuttaa, mutta
liikuntasuoritteen kuittaaminen onnistuu.

> 2) Päivittäinen, asianomaisen itse valitsemana aikana aloitettava,
>  muuten kuten yllä.
> 
Ryhmän jäsenet, taipuuko tietokanta jotenkin siihen, että
ajankohta sidotaan tarkan kellonajan sijaan pelkästään
johonkin päivää, viikkoon tai johonkin muuhun epätarkkaan
ajanilmaukseen?

Tarkoitetaanko asianomaisella ikääntyvää vai keitä tahansa
kuntoutettavan kanssa tekemisissä olevaa.

> 3) Ikääntyvän valitsemana hetkenä tehtävä, muuten kuten yllä.
> 
Ajastettuja tapahtumia tulee siis olla suoritettavissa myös
itse haluaminaan ajankohtina. 

> 4) Ohjelmallinen, jossa tietty ennalta määriltety sekvenssi
>  erilaisia operaatioita, joiden ajallinen jakauma voi mennä em. 1-3
>  tavoilla, etenee oman järjestyslogiikkansa mukaan. Muuten kuten 1.
> 
Saisiko tämän osalta konkreettisemman esimerkin? Tarkoittaako
''ajallinen jakauma'' vaikkapa jonkinlaista satunnaisuutta 
suoritusaikojen osalta? Ilmeisesti tapahtumilla kuitenkin on 
jokin järjestys, mutta löytyisikö joitakin esimerkkejä ''oman 
järjestyslogiikan'' merkityksestä? 

Toiminto ei onnistune vielä Paatti-projektissa toteutettavassa 
prototyypissä, vaan vasta jatkokehityksen jälkeen. Teknisen 
toteutuksen ohella myös käyttöliittymän toteuttaminen helposti 
opittavaksi ja muistettavaksi (käytettävyys muutenkin) saattaa 
olla haasteellista.

> 5) Tapahtumasidoinnoinen aloitus sen mukaan kuinka pitkä on
>  liikkumattomuusjakso, jonka jälkeen alkaa "herätysoperaatio"
>  ennaltamääriteltyjen ehtojen vallitessa (ei siis esim. yöllä), jossa
>  jokin 1-4. Tyyppisistä vaihtoehdoista laukeaa päälle, että
>   asianomainen saataisiin ylös vuoteesta.
> 
Ilmeisesti esimerkkitapauksessa sidottaisiin ajastus jotenkin 
tapahtumista kerättyihin pisteisiin ja/tai ''hälytyksiin''?
Tarkoittaako ''jokin 1-4. tyyppisistä vaihtoehdoista'' taasen
satunnaisuutta?

Toiminto ei onnistune vielä Paatti-projektissa toteutettavassa 
prototyypissä, vaan vasta jatkokehityksen jälkeen. Teknisen 
toteutuksen ohella myös käyttöliittymän toteuttaminen helposti 
opittavaksi ja muistettavaksi (käytettävyys muutenkin) saattaa 
olla haasteellista.

> 6) Oma-aloitteinen ja -valintainen - asianomainen valitsee
>  "suoritekirjastosta" sen liikuntasuorituksen, jota haluaa
>  valitsemallaan vaihtoehdoista otetulla aikataululla/ohjelmalla
>  lähteä tekemään. Muuten kuten 1.
> 
Tämä onnistunee vapaaehtoisilla ryhmä- tai henkilökohtaisilla 
tapahtumilla.

> 7) Omais- tai tutkijaherätteinen - haluamallaan hetkellä ja tavalla
>  aloitettava suoritteisiin motivointi. Muuten kuten 1 tai 2.
> 
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Lähettääkö omainen tai
tutkija kuntoutettavalle tapahtumasarjan ja/vai suoritettavan
tapahtuman sisältävän viestin?

> Suoriteaikaansaannoksista olisi hyvä myös ikääntyvällä karttua
> laitteestaan katsottavissa oma "harjoituspäiväkirja", joka on lista
> toteutuneista suoritteista niin, että näkyy mitä ja milloin on
> tehty.
> 
Tästä saa myös sopivan testitapauksen järjestelmätestaukseen.

> Ehkä tuossa on jo hyvä määrä kokeilujen pohjaksi.
> Älkää epäröikö kysyä, jos asia ei yllä olevasta riittävästi valkene.
> 
Voisitko vielä tuoda hieman konkretiaa noihin pariin epäselvään 
esimerkkitapaukseen? Tätä kautta projektiryhmä pystyy paremmin
suunnittelemaan testitapauksia sekä varmistamaan tietokannan
soveltuvan em. esimerkkitapauksiin. Vaikka tekniset ratkaisut
ja käytettävyys ei kunnolla taipuisi kaikkiin tietojärjestelmän
tavoitteisiinne (vielä Paatti-projektissa), olisi mukava saada 
pohjalla oleva tietokanta pääosin tulevia tarpeita tukevaksi.

Terveisin,
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 27.03.12 16:11:24

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 27.03.12 16:11:26 EEST