VS: Paatti 7. kokouksen pöytäkirja

Kirjoittajan mukaan: Lyytinen Heikki <heikki.lyytinen_at_psyka.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Tue, 27 Mar 2012 15:59:29 +0000
Hei
tuolla oli kysymys mitä asiakkaalla tarkoitettaan: ikääntyvää tässä esimerkissä.
Vastaan myöhempiin kysymyksiin kontekstissaan merkinnällä **

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Jukka-Pekka Santanen [mailto:jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi] 
Lähetetty: 27. maaliskuuta 2012 16:11
Vastaanottaja: paatti_at_korppi.jyu.fi
Aihe: Re: [paatti] Paatti 7. kokouksen pöytäkirja

Terve!

> From: Lyytinen Heikki <heikki.lyytinen_at_psyka.jyu.fi>
> To: "paatti_at_korppi.jyu.fi" <paatti_at_korppi.jyu.fi>
> Date: Tue, 27 Mar 2012 11:14:01 +0000
> 
> Pyydettiin konkreetteja esimerkkejä toiminteista, joita järjestelmän 
> pitäisi pystyä realisoimaan.
> 
Ohessa muutama pieni huomio ja palaute Heikin esittämiin esimerkkitapauksiin liittyen. Toivon ryhmän tarvittaessa tarkentavan huomioitani, jotta järjestelmätestauksessa käytettävät esimerkkitapaukset olisivat mahdollisimman suoraan laadittavissa ja yksikäsitteisesti suoritettavissa.

> Otetaan tuo Päiviä lissää -alahanke Oljenkorsikuvion sisältä. Siinä 
> on tavoitteena pitää ikääntyvä liikkeellä motivoimalla häntä ylös 
> petistä.
> 
Vastaava asiayhteyteen sitominen tulisi mielellään olla muissakin tilaajan edustajien esimerkkitapauksissa.

> Mahdollisia tapoja voisivat olla seuraavantapaiset.
> 
> 1) Kalenteripohjainen määräaikainen, säännöllistettävä liikkuminen, 
> jolloin järjestelmä herätyskellon tapaan äänimerkillä 
> ennaltamäärättyinä aikoina ilmoittaa vuorossa olevan tehtävätoiveen, 
> jossa tehtävä on kuvattu tekstinä, puheena tai videona valittavissa 
> olevana tapahtumaesitteenä. Toteutumaa seurataan kiihtyvyysanturilla. 
> Toivotaan kuittausta toteutumasta sen päätyttyä. Toteutukset 
> kirjaantuvat logiin ja sillä tavalla ikääntyvän kännykkäänkin, että 
> toteutumattomista karttuu jonossa olevien tehtävien listaa.
> 
Tämän perusteella mielestäni melko suoraan laadittavissa tapahtumia järjestelmätestaukseen. Kiihtyvyysanturin käyttöä ei ehdittäne Paatti-projektissa toteuttaa, mutta liikuntasuoritteen kuittaaminen onnistuu.

> 2) Päivittäinen, asianomaisen itse valitsemana aikana aloitettava,
>  muuten kuten yllä.
> 
Ryhmän jäsenet, taipuuko tietokanta jotenkin siihen, että ajankohta sidotaan tarkan kellonajan sijaan pelkästään johonkin päivää, viikkoon tai johonkin muuhun epätarkkaan ajanilmaukseen?

Tarkoitetaanko asianomaisella ikääntyvää vai keitä tahansa kuntoutettavan kanssa tekemisissä olevaa.

> 3) Ikääntyvän valitsemana hetkenä tehtävä, muuten kuten yllä.
> 
Ajastettuja tapahtumia tulee siis olla suoritettavissa myös itse haluaminaan ajankohtina. 

> 4) Ohjelmallinen, jossa tietty ennalta määriltety sekvenssi
>  erilaisia operaatioita, joiden ajallinen jakauma voi mennä em. 1-3
>  tavoilla, etenee oman järjestyslogiikkansa mukaan. Muuten kuten 1.
> 
Saisiko tämän osalta konkreettisemman esimerkin? Tarkoittaako ''ajallinen jakauma'' vaikkapa jonkinlaista satunnaisuutta suoritusaikojen osalta? Ilmeisesti tapahtumilla kuitenkin on jokin järjestys, mutta löytyisikö joitakin esimerkkejä ''oman järjestyslogiikan'' merkityksestä? 

** tuolla tarkoitin vain aikataulutettua tapahtumien perättäisyyttä tai toistamista.
Siis joko sama toistuu ennalta ohjelmoidun aikataulun mukaisesti tai siinä on useampia eri liikuntasuoriteohjeita, jotka tulevat ehdolle aikataulutettuna tietyssä järjestyksessä.

Toiminto ei onnistune vielä Paatti-projektissa toteutettavassa prototyypissä, vaan vasta jatkokehityksen jälkeen. Teknisen toteutuksen ohella myös käyttöliittymän toteuttaminen helposti opittavaksi ja muistettavaksi (käytettävyys muutenkin) saattaa olla haasteellista.

> 5) Tapahtumasidoinnoinen aloitus sen mukaan kuinka pitkä on
>  liikkumattomuusjakso, jonka jälkeen alkaa "herätysoperaatio"
>  ennaltamääriteltyjen ehtojen vallitessa (ei siis esim. yöllä), jossa
>  jokin 1-4. Tyyppisistä vaihtoehdoista laukeaa päälle, että
>   asianomainen saataisiin ylös vuoteesta.
> 
Ilmeisesti esimerkkitapauksessa sidottaisiin ajastus jotenkin tapahtumista kerättyihin pisteisiin ja/tai ''hälytyksiin''?
Tarkoittaako ''jokin 1-4. tyyppisistä vaihtoehdoista'' taasen satunnaisuutta?

** ei tarkoita ainakaan ensisijaisesti satunnaistettua, vaikka sekin voisi olla hyvä olla vaan ennalta määriteltyä ehdollistamista perättäisyyksiin suoritteiden välillä.
Tuo 1.-4. viittaa vain edellä esiteltyjen vaihtoehtojen mukaan menemistä muissa suhteissa.

Toiminto ei onnistune vielä Paatti-projektissa toteutettavassa prototyypissä, vaan vasta jatkokehityksen jälkeen. Teknisen toteutuksen ohella myös käyttöliittymän toteuttaminen helposti opittavaksi ja muistettavaksi (käytettävyys muutenkin) saattaa olla haasteellista.

> 6) Oma-aloitteinen ja -valintainen - asianomainen valitsee
>  "suoritekirjastosta" sen liikuntasuorituksen, jota haluaa
>  valitsemallaan vaihtoehdoista otetulla aikataululla/ohjelmalla
>  lähteä tekemään. Muuten kuten 1.
> 
Tämä onnistunee vapaaehtoisilla ryhmä- tai henkilökohtaisilla tapahtumilla.

> 7) Omais- tai tutkijaherätteinen - haluamallaan hetkellä ja tavalla
>  aloitettava suoritteisiin motivointi. Muuten kuten 1 tai 2.

**Tämä tarkoittaa sitä, että ei mennä tasan minkään aiemman vaihtoehdon mukaan vaan että tutkijalle/omaiselle voi tulle millä hetkellä/syyllä tahansa ajatus, että nyt olisi hyvä tehdä jotakin tiettyä, joka voidaan pistää voimaan ohjeistuksena kännyköihin ilman että sitä ko suoritetta ja aikaa sen suorittamiseen olisi etukäteen sinne ohjelmoitu.

> 
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Lähettääkö omainen tai tutkija kuntoutettavalle tapahtumasarjan ja/vai suoritettavan tapahtuman sisältävän viestin?


** jotakuinkin niin, eli tavanomaiseen tapaan tulee kännykkään äänimerkki jonka perusteella asianomainen saa luettavakseen/kuultavakseen/ katsottavakseen ko. ohjeen.

> Suoriteaikaansaannoksista olisi hyvä myös ikääntyvällä karttua 
> laitteestaan katsottavissa oma "harjoituspäiväkirja", joka on lista 
> toteutuneista suoritteista niin, että näkyy mitä ja milloin on tehty.
> 
Tästä saa myös sopivan testitapauksen järjestelmätestaukseen.

> Ehkä tuossa on jo hyvä määrä kokeilujen pohjaksi.
> Älkää epäröikö kysyä, jos asia ei yllä olevasta riittävästi valkene.
> 
Voisitko vielä tuoda hieman konkretiaa noihin pariin epäselvään esimerkkitapaukseen? Tätä kautta projektiryhmä pystyy paremmin suunnittelemaan testitapauksia sekä varmistamaan tietokannan soveltuvan em. esimerkkitapauksiin. Vaikka tekniset ratkaisut ja käytettävyys ei kunnolla taipuisi kaikkiin tietojärjestelmän tavoitteisiinne (vielä Paatti-projektissa), olisi mukava saada pohjalla oleva tietokanta pääosin tulevia tarpeita tukevaksi.

Terveisin,
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 27.03.12 18:59:29

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 27.03.12 18:59:31 EEST