Re: VS: Paatti 7. kokouksen pöytäkirja

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Wed, 28 Mar 2012 16:24:19 +0300
Terve!

> From: Lyytinen Heikki <heikki.lyytinen_at_psyka.jyu.fi>
> To: "paatti_at_korppi.jyu.fi" <paatti_at_korppi.jyu.fi>
> Date: Tue, 27 Mar 2012 15:59:29 +0000
> 
> tuolla oli kysymys mitä asiakkaalla tarkoitettaan: ikääntyvää tässä
> esimerkissä. Vastaan myöhempiin kysymyksiin kontekstissaan
> merkinnällä **
> 
Kiitokset Heikille vastauksista, joihin liittyen olen alle kirjannut
pieniä huomioita. Toivon ryhmän jäsenten ottavan kantaa, miltä osin 
Heikin esittämät osin uudet (ts. käsittääkseni ne eivät ole kunnolla 
tulleet esille palavereissa) toiminnallisuudet ovat toteutettavissa
Paatti-projektissa. 

> > 4) Ohjelmallinen, jossa tietty ennalta määriltety sekvenssi
> >  erilaisia operaatioita, joiden ajallinen jakauma voi mennä em. 1-3
> >  tavoilla, etenee oman järjestyslogiikkansa mukaan. Muuten kuten 1.
> > 
> Saisiko tämän osalta konkreettisemman esimerkin? Tarkoittaako
> ''ajallinen jakauma'' vaikkapa jonkinlaista satunnaisuutta
> suoritusaikojen osalta? Ilmeisesti tapahtumilla kuitenkin on jokin
> järjestys, mutta löytyisikö joitakin esimerkkejä ''oman
> järjestyslogiikan'' merkityksestä?
> 
> ** tuolla tarkoitin vain aikataulutettua tapahtumien perättäisyyttä
> tai toistamista. Siis joko sama toistuu ennalta ohjelmoidun
> aikataulun mukaisesti tai siinä on useampia eri
> liikuntasuoriteohjeita, jotka tulevat ehdolle aikataulutettuna
> tietyssä järjestyksessä.
> 
Tapahtuman toistaminen onnistuu nykyisellä tietokantarakenteella,
sijoittamalla tapahtuman kuntoutussarjaan useamman kerran. 
Paatti-projektissa ei ehdittäne toteuttaa toistorakennetta, sillä
sen ohjelmalliset toteutusratkaisut ja käytettävä käyttöliittymä
vaativat huomattavaa suunnittelua.

Ilmeisesti tarkoitat tietyllä järjestyksellä sitä, että tapahtumiin
ei liitetä kiinteää ajankohtaa vain ainoastaan järjestys? Onko
tapahtumilla jokin minimi tai maksimi aikaväli?

> > 5) Tapahtumasidoinnoinen aloitus sen mukaan kuinka pitkä on
> >  liikkumattomuusjakso, jonka jälkeen alkaa "herätysoperaatio"
> >  ennaltamääriteltyjen ehtojen vallitessa (ei siis esim. yöllä), jossa
> >  jokin 1-4. Tyyppisistä vaihtoehdoista laukeaa päälle, että
> >   asianomainen saataisiin ylös vuoteesta.
> > 
> Ilmeisesti esimerkkitapauksessa sidottaisiin ajastus jotenkin
> tapahtumista kerättyihin pisteisiin ja/tai ''hälytyksiin''?
> Tarkoittaako ''jokin 1-4. tyyppisistä vaihtoehdoista'' taasen
> satunnaisuutta?
> 
> ** ei tarkoita ainakaan ensisijaisesti satunnaistettua, vaikka sekin
> voisi olla hyvä olla vaan ennalta määriteltyä ehdollistamista
> perättäisyyksiin suoritteiden välillä. Tuo 1.-4. viittaa vain
> edellä esiteltyjen vaihtoehtojen mukaan menemistä muissa suhteissa.
> 
Voisiko ryhmän jäsenet pohtia, miten tuon ehdollisuuden voisi
saada aikaan? Ehtiikö siihen ottamaan juurikaan kantaa Paatissa?

> > 7) Omais- tai tutkijaherätteinen - haluamallaan hetkellä ja tavalla
> >  aloitettava suoritteisiin motivointi. Muuten kuten 1 tai 2.
> 
> **Tämä tarkoittaa sitä, että ei mennä tasan minkään aiemman
> vaihtoehdon mukaan vaan että tutkijalle/omaiselle voi tulle millä
> hetkellä/syyllä tahansa ajatus, että nyt olisi hyvä tehdä jotakin
> tiettyä, joka voidaan pistää voimaan ohjeistuksena kännyköihin ilman
> että sitä ko suoritetta ja aikaa sen suorittamiseen olisi etukäteen
> sinne ohjelmoitu.
> 
Tämä kuulostaa siltä, että samalle ryhmälle tai käyttäjälle tulee
voida määrittää useampi kuntoutusohjelma suoritettavaksi tai 
tapahtuma suoritettavaksi viestinä. Tämä pitää ottaa huomioon
ainakin tietokannassa, vaikkei sitä ehdittäisi Paatissa toteuttaa.

> Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Lähettääkö omainen tai tutkija
> kuntoutettavalle tapahtumasarjan ja/vai suoritettavan tapahtuman
> sisältävän viestin?
> 
> ** jotakuinkin niin, eli tavanomaiseen tapaan tulee kännykkään
> äänimerkki jonka perusteella asianomainen saa
> luettavakseen/kuultavakseen/ katsottavakseen ko. ohjeen.
> 
Ilmeisesti suoritustiedot tallennetaan vastaavasti kuin jonkun
kuntoutusohjelman tapauksessa? Tämäkin vaikuttanee tietokannan
toteutusratkaisuihin.

Terveisin,
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 28.03.12 16:24:19

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 28.03.12 16:24:21 EEST