Re: VS: Paatti 7. kokouksen pöytäkirja

Kirjoittajan mukaan: Toni Salminen <toni.a.j.salminen_at_student.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Thu, 29 Mar 2012 16:16:04 +0300
Hei.

Santanen olikin jo kysynyt kohdista, jotka jäivät meillekin epäselviksi.
Alla muutamia meidän omia huomioita.

keskiviikko, 28. maaliskuuta 2012 16:24:19 Jukka-Pekka Santanen kirjoitti:
> Terve!
> 
> > From: Lyytinen Heikki <heikki.lyytinen_at_psyka.jyu.fi>
> > To: "paatti_at_korppi.jyu.fi" <paatti_at_korppi.jyu.fi>
> > Date: Tue, 27 Mar 2012 15:59:29 +0000
> > 
> > tuolla oli kysymys mitä asiakkaalla tarkoitettaan: ikääntyvää tässä
> > esimerkissä. Vastaan myöhempiin kysymyksiin kontekstissaan
> > merkinnällä **
> 
> Kiitokset Heikille vastauksista, joihin liittyen olen alle kirjannut
> pieniä huomioita. Toivon ryhmän jäsenten ottavan kantaa, miltä osin
> Heikin esittämät osin uudet (ts. käsittääkseni ne eivät ole kunnolla
> tulleet esille palavereissa) toiminnallisuudet ovat toteutettavissa
> Paatti-projektissa.
> 
> > > 4) Ohjelmallinen, jossa tietty ennalta määriltety sekvenssi
> > > 
> > >  erilaisia operaatioita, joiden ajallinen jakauma voi mennä em. 1-3
> > >  tavoilla, etenee oman järjestyslogiikkansa mukaan. Muuten kuten 1.
> > 
> > Saisiko tämän osalta konkreettisemman esimerkin? Tarkoittaako
> > ''ajallinen jakauma'' vaikkapa jonkinlaista satunnaisuutta
> > suoritusaikojen osalta? Ilmeisesti tapahtumilla kuitenkin on jokin
> > järjestys, mutta löytyisikö joitakin esimerkkejä ''oman
> > järjestyslogiikan'' merkityksestä?
> > 
> > ** tuolla tarkoitin vain aikataulutettua tapahtumien perättäisyyttä
> > tai toistamista. Siis joko sama toistuu ennalta ohjelmoidun
> > aikataulun mukaisesti tai siinä on useampia eri
> > liikuntasuoriteohjeita, jotka tulevat ehdolle aikataulutettuna
> > tietyssä järjestyksessä.
> 
> Tapahtuman toistaminen onnistuu nykyisellä tietokantarakenteella,
> sijoittamalla tapahtuman kuntoutussarjaan useamman kerran.
> Paatti-projektissa ei ehdittäne toteuttaa toistorakennetta, sillä
> sen ohjelmalliset toteutusratkaisut ja käytettävä käyttöliittymä
> vaativat huomattavaa suunnittelua.
> 
> Ilmeisesti tarkoitat tietyllä järjestyksellä sitä, että tapahtumiin
> ei liitetä kiinteää ajankohtaa vain ainoastaan järjestys? Onko
> tapahtumilla jokin minimi tai maksimi aikaväli?
> 

Santanen on aivan oikeassa. Tapahtuman toistaminen onnistuu ainakin 
manuaalisesti lisäämällä samaa tapahtumaa useaan kohtaan. Muokatussa 
tietokannassa on kuitenkin otettu huomioon myös toistuvat tapahtumat.
Projektin puitteissa ei kuitenkaan välttämättä ehditä tätä ominaisuutta 
toteuttaa.
 
> > > 5) Tapahtumasidoinnoinen aloitus sen mukaan kuinka pitkä on
> > > 
> > >  liikkumattomuusjakso, jonka jälkeen alkaa "herätysoperaatio"
> > >  ennaltamääriteltyjen ehtojen vallitessa (ei siis esim. yöllä), jossa
> > >  jokin 1-4. Tyyppisistä vaihtoehdoista laukeaa päälle, että
> > >  
> > >   asianomainen saataisiin ylös vuoteesta.
> > 
> > Ilmeisesti esimerkkitapauksessa sidottaisiin ajastus jotenkin
> > tapahtumista kerättyihin pisteisiin ja/tai ''hälytyksiin''?
> > Tarkoittaako ''jokin 1-4. tyyppisistä vaihtoehdoista'' taasen
> > satunnaisuutta?
> > 
> > ** ei tarkoita ainakaan ensisijaisesti satunnaistettua, vaikka sekin
> > voisi olla hyvä olla vaan ennalta määriteltyä ehdollistamista
> > perättäisyyksiin suoritteiden välillä. Tuo 1.-4. viittaa vain
> > edellä esiteltyjen vaihtoehtojen mukaan menemistä muissa suhteissa.
> 
> Voisiko ryhmän jäsenet pohtia, miten tuon ehdollisuuden voisi
> saada aikaan? Ehtiikö siihen ottamaan juurikaan kantaa Paatissa?

Tapahtuman ehdollinen suorittaminen on mahdollista toteuttaa. Ominaisuus ei 
kuitenkaan ole TODO-listalla.
> 
> > > 7) Omais- tai tutkijaherätteinen - haluamallaan hetkellä ja tavalla
> > > 
> > >  aloitettava suoritteisiin motivointi. Muuten kuten 1 tai 2.
> > 
> > **Tämä tarkoittaa sitä, että ei mennä tasan minkään aiemman
> > vaihtoehdon mukaan vaan että tutkijalle/omaiselle voi tulle millä
> > hetkellä/syyllä tahansa ajatus, että nyt olisi hyvä tehdä jotakin
> > tiettyä, joka voidaan pistää voimaan ohjeistuksena kännyköihin ilman
> > että sitä ko suoritetta ja aikaa sen suorittamiseen olisi etukäteen
> > sinne ohjelmoitu.
> 
> Tämä kuulostaa siltä, että samalle ryhmälle tai käyttäjälle tulee
> voida määrittää useampi kuntoutusohjelma suoritettavaksi tai
> tapahtuma suoritettavaksi viestinä. Tämä pitää ottaa huomioon
> ainakin tietokannassa, vaikkei sitä ehdittäisi Paatissa toteuttaa.
> 
> > Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Lähettääkö omainen tai tutkija
> > kuntoutettavalle tapahtumasarjan ja/vai suoritettavan tapahtuman
> > sisältävän viestin?
> > 
> > ** jotakuinkin niin, eli tavanomaiseen tapaan tulee kännykkään
> > äänimerkki jonka perusteella asianomainen saa
> > luettavakseen/kuultavakseen/ katsottavakseen ko. ohjeen.
> 
> Ilmeisesti suoritustiedot tallennetaan vastaavasti kuin jonkun
> kuntoutusohjelman tapauksessa? Tämäkin vaikuttanee tietokannan
> toteutusratkaisuihin.
> 
> Terveisin,
>        jukka-pekka


- Toni
Received on 29.03.12 16:16:04

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 29.03.12 16:16:25 EEST