Re: Paatti-projektin projektisuunnitelma v0.3.0

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Mon, 2 Apr 2012 09:29:55 +0300
Terve!

Projektisuunnitelma on sisällöltään, rakenteeltaan ja 
kirjoitusasultaan mallikas. Se on osaltani hyväksytty ja
allekirjoitettavissa. Sille tulee saada tilaajan hyväksyntä, 
jossa yhteydessä tulee sopia sen luottamuksellisuustason 
muokkaamisesta julkiseksi.

Kirjasin suunnitelmaan joitain huomioita pieniin yksittäisiin
kirjoitusasuvirheisiin ja sanavalintoihin. Niistä Tonin 
kannattaa huomioida ainoastaan selkeiksi ja olennaisiksi
virheiksi katsomansa. Palautan vartin sisällä huomioni
sisältävän projektisuuunnitelman projektihuoneeseen.

Olennaisimmat huomioni ovat seuraavat:
 - Tiivistelmän viimeisessä virkkeessä kannattaisi puhua
  pelkän riskin sijaan riskin hallinnasta.
 - Muutoshistoriataulukosta uupuu taulukon lopun vaakaviiva.
 - Lukujen 2.2 ja 2.3 järjestystä kannattaisi vaihtaa, sillä
  vaatimusmäärittelyn termit liittyvät myös aihealueeseen.
 - Luvun 2.1 termi käyttäjärooli on aakkosellisesti väärässä
  paikassa tai se kannattaisi vaihtaa pelkäksi rooliksi.
 - Kannattaisiko luvun 2.1 ryhmän kuvauksessa huomioida, että
  muutkin roolit kuin kuntoutettavat voivat muodostaa ryhmän.
 - Luvun 2.1 termin suorite kuvauksesta puuttunee sana
  suorittamisesta, sillä suoritettavat tehtäväthän myös
  tallennetaan tietokantaan.
 - Luvun 2.1 tutkijan käyttöliittymän kuvauksessa kannattaa
  sana hallinnoi vaihtaa kyseisten tietojen hallintaan.
 - Olisiko luvun 2.3 termille kotoistus tutumpi lokalisointi?
 - Pitäisikö termi viesti kuvata luvussa 2, sillä sen kuvaus
  oli aiemmassa versiossa?
 - Luvussa 5.9 todetaan ohjaajillekin toimitettavan CD:t.
  Minulle CD:tä ei tarvitse toimittaa, sillä tarvittaessa
  voin hakea CD:n laitoksen arkistosta. Outalta kannattaa
  varmistaa hänen tarpeensa CD:lle.
 - Luvun 6.2 kuvateksteissa sanat ''jatkuu'' ja ''jatkoa''
  kannattaa aloittaa pienellä kirjaimella.
 - Luvun 7.2 käsitteellä ''ylimääräinen ajanjakso'' varmaan
  tarkoitetaan pelivaraa. Lisäksi tehtäväkokonaisuuksille
  ei ole varattu ''aikoja'', vaan aikajänteitä.
 - Luvun 7.2 kuvatekstissä tulisi olla aikataulu, sillä
  aikataulutus tarkoittaa aikataulun laatimista.

Muistattehan nostaa projektin osapuolten osalta hyväksytyn 
version versionumeroksi 1.0.0. Projektisuunnitelma voitaneen
allekirjoitettaa ensi viikon palaverissa.

Terveisin,
       jukka-pekka


> Date: Sat, 31 Mar 2012 14:16:08 +0300
> From: Toni Salminen <toni.a.j.salminen_at_student.jyu.fi>
> To: paatti_at_korppi.jyu.fi, kaisa.j.leino_at_jyu.fi
> Subject: [paatti] Paatti-projektin projektisuunnitelma v0.3.0
> 
> Hei.
> 
> Projektisuunnitelman lähes valmis versio olisi luettavissa.
> Tilaajan edustajien olisi varmasti hyvä lukea ainakin 3. luku, joka
> sisältää projektin taustaa ja tavoitteita.
> Palautetta otetaan mielellään vastaan.
> 
> Projektisuunnitelma elää ainakin vaatimusmäärittelyn termien osalta,
> koska vaatimusmäärittely on kesken.
> 
> Muutamia projektisuunnitelmaan liittyviä kysymyksiä tilaajalle:
> - Montako kopiota tilaaja tarvitsee projektin tuloksista CD-levyllä?
> - Haluaako tilaaja projektikansion? CD-levyltä löytyy sama aineisto
> kuin kansiostakin.
> - Onko projektisuunnitelma julkinen vai salainen?
> 
> Liitän projektisuunnitelman sähköpostin liitteeksi.
> 
> 
> Toni Salminen
> Paatti-projekti


-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 02.04.12 09:29:55

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 02.04.12 09:29:58 EEST