Loppuesittely to 10.5. klo 12.15 AgAud3.

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Wed, 11 Apr 2012 16:43:56 +0300
Terve!

Varasin projektipalaverien tiedusteluni pohjalta alustavasti 
Sovellusprojektien loppuesittelyn ajankohdaksi

       torstain 10.5. klo 12.15 alkaen

Agoran Auditoriossa 3. Tilaisuus kestää kahvitteluineen
vajaat kaksi tuntia. 

Sopiihan kyseinen ajankohta kaikille ryhmien jäsenille,
tilaajan edustajille, teknisille ohjaajille ja esittelystä
kiinnostuneille projektien aihevalintaan osallistuneille? 
Toivon teiltä palautetta ajankohdan soveltumattomuudesta 
viimeistään ensi viikon maanantaina 16.4.2012.

Terveisin,
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 11.04.12 16:43:56

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 11.04.12 16:43:57 EEST