Vahvistus: Loppuesittely to 10.5. klo 12.15 AgAud3.

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Thu, 19 Apr 2012 18:52:41 +0300
Terve!

Esittämäni sovellusprojektien loppuesittelyn ajankohdan 
soveltumattomuudesta ei kukaan ilmoittanut, joten tilaisuus
pidetään
        torstaina 10.5. klo 12.15 alkaen

Agoran Auditoriossa 3. Sovin projektipalavereissa tällä ja
ensi viikolla projektiryhmien esittelyjärjestyksestä.

Terveisin,
       jukka-pekka


> Date: Wed, 11 Apr 2012 16:43:56 +0300
> From: Jukka-Pekka Santanen <santanen>
> Subject: Loppuesittely to 10.5. klo 12.15 AgAud3.
> To: sovproj12k_at_korppi.jyu.fi, kuvatus_at_korppi.jyu.fi, paatti_at_korppi.jyu.fi,
> 	projjury.group_at_korppi.jyu.fi
> 
> Terve!
> 
> Varasin projektipalaverien tiedusteluni pohjalta alustavasti 
> Sovellusprojektien loppuesittelyn ajankohdaksi
> 
>        torstain 10.5. klo 12.15 alkaen
> 
> Agoran Auditoriossa 3. Tilaisuus kestää kahvitteluineen
> vajaat kaksi tuntia. 
> 
> Sopiihan kyseinen ajankohta kaikille ryhmien jäsenille,
> tilaajan edustajille, teknisille ohjaajille ja esittelystä
> kiinnostuneille projektien aihevalintaan osallistuneille? 
> Toivon teiltä palautetta ajankohdan soveltumattomuudesta 
> viimeistään ensi viikon maanantaina 16.4.2012.
> 
> Terveisin,
>        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 19.04.12 18:52:41

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 19.04.12 18:52:43 EEST