Voisitteko tarkastaa projektinne kuvauksen?

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Wed, 25 Apr 2012 18:54:42 +0300
Terve!

Laatimani projektien lyhyet esittelyt löytyvät esitteestä 
http://www.mit.jyu.fi/palvelut/sovellusprojektit/toteutetut.html.

Voisivatko tilaajan edustajat ja ryhmien jäsenet tarkistaa 
yo. sivulta löytyvät muutaman virkkeen mittaiset projektissa
toteutetun sovelluksen, käytettyjen kehitysvälineiden ja 
osallistujien roolien kuvaukset. Kuulen mielelläni teiltä 
palautetta sisällön puutteista tai virheistä sekä 
sanavalinnoista ja kirjoitusvirheistä.

Olen pyrkinyt pitämään projektikuvaukset mahdollisimman
yleisinä, ts. ettei niissä tuoda esille yksityiskohtia
tai luottamuksellisia asioita. Tulisiko kehitysvälineitä,
valmiskomponentteja tai tekniikoita kuvaavia termejä
lisätä kuvauksiin?

Terveisin,
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 25.04.12 18:54:42

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 25.04.12 18:54:43 EEST