VS: Voisitteko tarkastaa projektinne kuvauksen?

Kirjoittajan mukaan: Lappalainen Päivi <paivi.k.lappalainen_at_jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Thu, 26 Apr 2012 07:40:01 +0000
Hei

Luin esittelyn Paatista ja mielestäni se on kunnossa.

Terveisin,

Päivi Lappalainen
Projektitutkija / Project Researcher
Psykologian laitos / Department of Psychology
Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä, Finland
puh. 040 805 4192 / + 358 40 805 4192
paivi.k.lappalainen_at_jyu.fi-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Jukka-Pekka Santanen [mailto:jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi] 
Lähetetty: 25. huhtikuuta 2012 18:55
Vastaanottaja: kuvatus_at_korppi.jyu.fi; paatti_at_korppi.jyu.fi
Aihe: [paatti] Voisitteko tarkastaa projektinne kuvauksen?

Terve!

Laatimani projektien lyhyet esittelyt löytyvät esitteestä http://www.mit.jyu.fi/palvelut/sovellusprojektit/toteutetut.html.

Voisivatko tilaajan edustajat ja ryhmien jäsenet tarkistaa yo. sivulta löytyvät muutaman virkkeen mittaiset projektissa toteutetun sovelluksen, käytettyjen kehitysvälineiden ja osallistujien roolien kuvaukset. Kuulen mielelläni teiltä palautetta sisällön puutteista tai virheistä sekä sanavalinnoista ja kirjoitusvirheistä.

Olen pyrkinyt pitämään projektikuvaukset mahdollisimman yleisinä, ts. ettei niissä tuoda esille yksityiskohtia tai luottamuksellisia asioita. Tulisiko kehitysvälineitä, valmiskomponentteja tai tekniikoita kuvaavia termejä lisätä kuvauksiin?

Terveisin,
        jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 26.04.12 10:40:01

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 26.04.12 10:40:02 EEST