Re: Paatti, 9. kokouksen pöytäkirja

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Fri, 4 May 2012 14:03:07 +0300
Terve!

> From: Lauri Satokangas <lauri.n.satokangas_at_student.jyu.fi>
> Date: Wed, 2 May 2012 17:01:19 +0300
> To: paatti_at_korppi.jyu.fi
> 
> Paatti-projektin 9. kokouksen pöytäkirja löytyy osoitteesta:
> http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/poytakirjat/paatti_poytakirja_9.pdf
> 
Pöytäkirja on mukavan tiivis ja mallikas kirjoitusasultaan.
Puolisen tusinaa sovittua tehtävää uupuu kohdasta 12, kuten 
myös pari päätöstä uupuu tai kaipaa muokkaamista.

Kohdasta 12 uupuvat seuraavat tehtävät:
 - Kohdassa 9 mainittu Tapio Keräsen allekirjoituksen 
  hankkiminen tulee kirjata tehtäväksi kohtaan 12.
 - Tulisiko kohdan 10 toinen päätös kirjata myös tehtäväksi?
 - Tilaaja lupasi varmistaa sovellusta koekäyttävän psykologian
  opiskelijan sitoutumisen projektiin.
 - Vastaava ohjaaja lupasi hankkia tietotekniikan laitoksen
  edustajien allekirjoitukset sopimukseen sekä toimittaa ne 
  sisäisellä postilla Raimo Lappalaiselle allekirjoitettavaksi.
 - Vastaava ohjaaja lupasi lisätä projektiorganisaation
  sähköpostilistalle Timo Suutaman.

Päätöksistä täydentämistä tai muokkaamista kaipaavat seuraavat:
 - Kohdasta 5 uupuu päätös pöytäkirjan hyväksymisestä kohdan
  11 otsikkoa muokkaamalla.
 - Kohdan 10 ensimmäisen päätöksen sanamuoto on mielestäni
  heikko. Jatkokehittelyllä tarkoitettaneen kyseisten
  toimintakokonaisuuksien vaatimusten tarkempaa määrittelyä.
  Poisjättämisen sijaan kyseiset toimintakokonaisuudet 
  sovittiin projektin jälkeiseen jatkokehitykseen.

Suosittelen seuraavien virheiden tai heikkojen sanavalintojen
korjaamista:
 - Timo Suutaman sukunimessa on kirjoitusvirhe läsnäolijoissa
  ja kohdassa 11.
 - Kohdan 10 toisen virkkeen sanan ''Käyttöliittymällä'' sijaan 
  varmaan tulisi olla ''Nykyisellä versiolla'', sillä virkkeellä 
  ei viitattane projektin päättyessä aikaansaatuun versioon?
 - Kohdan 10 kolmannessa kappaleessa ja kohdassa 12 mainitut
  käyttäjätunnukset ja salasanat sovittiin luotavaksi 
  kaikille projektiorganisaatioon kuuluville, ei pelkästään
  tilaajan edustajille. 

Terveisin,
        jukka-pekka

P.S. Timo Suutamalle ja Tero Kallioiselle tulee myös luoda
   käyttäjätunnus ja salasana tietojärjestelmään.

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 04.05.12 14:03:07

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 04.05.12 14:03:09 EEST