Re: Paatti, 9. kokouksen pöytäkirja

Kirjoittajan mukaan: Lauri Satokangas <lauri.n.satokangas_at_student.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Fri, 4 May 2012 14:10:54 +0300
Hei,

Kiitos palautteesta ja hyvistä huomioista. Korjaamme pöytäkirjaa niiden
mukaisesti.

--
Lauri Satokangas
lauri.n.satokangas_at_student.jyu.fi

P.S. Timo Suutamalla ja Tero Kallioisella on olemassa
  käyttäjätunnus ja salasana tietojärjestelmään. Eivätkö ne toimi?

4. toukokuuta 2012 14.03 Jukka-Pekka Santanen <
jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi> kirjoitti:

> Terve!
>
> > From: Lauri Satokangas <lauri.n.satokangas_at_student.jyu.fi>
> > Date: Wed, 2 May 2012 17:01:19 +0300
> > To: paatti_at_korppi.jyu.fi
> >
> > Paatti-projektin 9. kokouksen pöytäkirja löytyy osoitteesta:
> >
> http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/poytakirjat/paatti_poytakirja_9.pdf
> >
> Pöytäkirja on mukavan tiivis ja mallikas kirjoitusasultaan.
> Puolisen tusinaa sovittua tehtävää uupuu kohdasta 12, kuten
> myös pari päätöstä uupuu tai kaipaa muokkaamista.
>
> Kohdasta 12 uupuvat seuraavat tehtävät:
> - Kohdassa 9 mainittu Tapio Keräsen allekirjoituksen
>  hankkiminen tulee kirjata tehtäväksi kohtaan 12.
> - Tulisiko kohdan 10 toinen päätös kirjata myös tehtäväksi?
> - Tilaaja lupasi varmistaa sovellusta koekäyttävän psykologian
>  opiskelijan sitoutumisen projektiin.
> - Vastaava ohjaaja lupasi hankkia tietotekniikan laitoksen
>  edustajien allekirjoitukset sopimukseen sekä toimittaa ne
>  sisäisellä postilla Raimo Lappalaiselle allekirjoitettavaksi.
> - Vastaava ohjaaja lupasi lisätä projektiorganisaation
>  sähköpostilistalle Timo Suutaman.
>
> Päätöksistä täydentämistä tai muokkaamista kaipaavat seuraavat:
> - Kohdasta 5 uupuu päätös pöytäkirjan hyväksymisestä kohdan
>  11 otsikkoa muokkaamalla.
> - Kohdan 10 ensimmäisen päätöksen sanamuoto on mielestäni
>  heikko. Jatkokehittelyllä tarkoitettaneen kyseisten
>  toimintakokonaisuuksien vaatimusten tarkempaa määrittelyä.
>  Poisjättämisen sijaan kyseiset toimintakokonaisuudet
>  sovittiin projektin jälkeiseen jatkokehitykseen.
>
> Suosittelen seuraavien virheiden tai heikkojen sanavalintojen
> korjaamista:
> - Timo Suutaman sukunimessa on kirjoitusvirhe läsnäolijoissa
>  ja kohdassa 11.
> - Kohdan 10 toisen virkkeen sanan ''Käyttöliittymällä'' sijaan
>  varmaan tulisi olla ''Nykyisellä versiolla'', sillä virkkeellä
>  ei viitattane projektin päättyessä aikaansaatuun versioon?
> - Kohdan 10 kolmannessa kappaleessa ja kohdassa 12 mainitut
>  käyttäjätunnukset ja salasanat sovittiin luotavaksi
>  kaikille projektiorganisaatioon kuuluville, ei pelkästään
>  tilaajan edustajille.
>
> Terveisin,
>        jukka-pekka
>
> P.S. Timo Suutamalle ja Tero Kallioiselle tulee myös luoda
>   käyttäjätunnus ja salasana tietojärjestelmään.
>
> --
> # Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
> # Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
> # Information Technology      #
> # University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
> # P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
> # FIN-40014 University of Jyvaskyla #
>
>
Received on 04.05.12 14:10:54

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 04.05.12 14:11:32 EEST