Huomioita kuntoutettavan kayttoliittymasta.

Kirjoittajan mukaan: Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Mon, 7 May 2012 16:49:09 +0300
Terve!

Olen oheen kirjannut huomioita kuntoutettavan käyttöliittymästä
Firefoxin versiolla 10.0.4 Windows XP:ssä. Mahdolliset kriittiset
virheet olen osoittanut listatunnisteena olevalla huutomerkillä.

Sisäänkirjautumissivusta tein seuraavat huomiot:
 - Sovelluksen nimi ja tieto sen käyttäjien kohderooleista 
  tulisi esittää. Sovellus tulisi siten mielellään nimetä, 
  ettei Paatti jää elämään.
 - Tulisiko lyhyesti kuvata sovelluksen käyttötarkoitusta? 
 - Sovelluksesta vastaava organisaatio tulisi mainita.
 - Eikö otsikoiden ''Käyttäjätunnus'' ja ''Salasana'' tulisi
  mieluummin olla syöttökenttien edessä vai mikä on yleinen
  käytäntö älypuhelinsovelluksissa? Nykymuotoilussa tulisi 
  melkeinpä olla tyhjä rivi kahden syöttöosion välissä, jotta 
  yhteenkuuluvat osat paremmin hahmottuvat toisiinsa.
 - Salasanaan eivät näköjään kuuluneetkaan asteriskit *,
  kuten oletin Laurin viestistä.

Tein sovelluksesta seuraavat yleiset huomiot:
 - Sovelluksen nimi tulisi näkyä otsikkorivillä. Tulisiko
  samalla rivillä esittää myös käyttäjän nimi (ja rooli)?
 - Käyttöliittymän osat skaalautuvat hyvin selainikkunan kokoa
  muokattaessa. Vasta tosi pienellä koolla painikkeet alkavat
  mennä päällekkäin.
 - Otsikkoteksti on pienempi kuin painiketekstit, mutta tämä
  taitaa olla tietoinen ja järkevä ratkaisu.
 - Saisiko alimman painikerivin kuvakkeita hieman suuremmiksi?
 - Saisiko alimman painikerivin kuvakkeiden päälle hiiren 
  kursorin siirrettäessä tekstiohjeen (tooltip)?
 - Toimiiko alimman painikerivin painikkeista ainoastaan 
  vasemmanpuoleisin? Onhan muillekin painikkeille tulossa
  jotakin toiminnallisuutta viimeistään jatkokehityksessä?
 - Sovellus katkaisee yhteyden parissa minuutissa ja ilmoittaa
  istunnon vanhentumisesta.
 - Kaikki painikkeet (jos näkymien ohjaimet ovat painikkeita)
  ovat aivan kiinni toisissaan. Painikkeet voisi olla helpompi
  hahmottaa painikkeiksi ja erillisiksi painikkeiksi, jos
  niiden välillä olisi hieman tyhjää tilaa.
 - Eikö painikkeiden yhteyteen pitänyt tulla jotakin tietoa
  kyseisissä kokonaisuuksissa olevista (uusista) tiedoista.
 - Sovelluksen värimaailma kannattaa hioa yhtenäiseksi
  jatkokehityksen yhteydessä. Harmaa sekä kirkkaat vihreä 
  ja sininen eivät mielestäni oikein sovellu yhteen.
 
Tein päänäkymästä seuraavat huomiot:
 - Teksti ''Oma profiili'' kannattaisi korvata sen sisältöä
  käyttäjille paremmin kuvaavalla. 
 - Tapahtumissakin on harjoitteita, joten painikkeiden 
  ''Tapahtumat'' ja ''Harjoitteet'' tekstejä kannattaa pohtia
  viimeistään jatkokehityksen yhteydessä. 
 - Tottuneena selainkäyttäjänä kaipasin otsikkoriville 
  muruspolkua, jonka kautta hahmottaisi sijainnin näkymissä
  ja pääsisi palaamaan edelliseen. Näkymän vasemman alareunan
  painike löytyi tosin nopeasti. Tämä huomioni saattaisi olla
  hyvinkin erilainen, jos käyttäisin sovellusta kännykältä.
  Kännyköissähän navigointi suoritetaan nimenomaan alareunan
  painikkeilla.

Tein näkymästä ''Oma profiili'' seuraavat huomiot:
 - Painikkeiden ''Edistyminen'' ja ''Viestit'' painaminen 
  antaa tyhjän näkymän, jossa on pelkkä otsikko. Jos mitään 
  esitettävää ei ole, siitäkin tulisi olla selkokielinen
  ilmoitus. 
 - Painikkeen ''Edistyminen'' ja siitä avautuvan näkymän
  ''Suoritetut tapahtumat'' tekstit poikkeavat toisistaan. 
  Saman käsitteistön käyttö auttaisi käyttäjää navigoinnissa.
 - Näkymässä ''Päiväkirja'' on syöttöalue ilman syötteen
  kuittaavaa painiketta.
 - Kannattaisiko näkymän ''Päiväkirja'' on syöttöalueen
  kirjasinkokoa hieman kasvattaa. Se näyttää työaseman
  selaimellakin melkoisen pieneltä, joten kännykässä se
  saattaa olla liian pientä.
 - Eikö näkymässä ''Päiväkirja'' tulisi olla viimeisimmät
  päiväkirjamerkinnät? Vasta erillisellä painikkeella
  käyttäjä pääsisi syöttämään uutta päiväkirjamerkintää.

Tein näkymästä ''Tapahtumat'' seuraavat huomiot:
 - Tapahtumat liittyvät aina johonkin kuntoutusohjelmaan. 
  Tulisiko ainakin kuntoutusohjelman nimi ja mahdollisesti
  myös kuntoutettavan ryhmän nimi esittää otsikkorivillä?
 - Näkymän esitystapa poikkeaa sitä edeltävistä, ts. tässä
  on ainoastaan merkki ''>'' painikkeena. Testattaessa
  sovellusta todellisilla käyttäjillä kannattaa varmistua,
  onko tämä hyvä vai huono ratkaisu.
 - Tapahtumien värien merkitys ei välttämättä avaudu uudelle 
  käyttäjälle. Veisikö otsikkotekstit niiden ennen liian
  paljon tilaa kännykässä?
 - Jos painikkeet ''Näytä rästit'' ja ''Näytä kaikki''
  olisivat välilehtinä näkymän alussa, eri värien merkitys
  avautuisi melko nopeasti. Välilehtien avulla tapahtumat
  olisi mahdollista jakaa useampaankin kokonaisuuteen, kuten
  rästit, ajantasaiset, tulevat ja suoritetut.
 - Jos painan painiketta ''Näytä rästit'' tapahtumalistan
  ennen tai näkymän otsikossa tulisi olla teksti rästit''
  tai painike tulisi jäädä ''pohjaan''.
 - Jos rästitapahtumia ei ole, painikkeen ''Näytä rästit''
  painamisen jälkeen käyttöliittymässä tulisi selkeästi
  ilmoittaa, ettei rästitapahtumia ole. Tyhjä näkymä
  saatetaan esittää käyttäjälle myös virhetilanteessa.
 - Tapahtuman suorittamiseen liittyvät tehtävät kuitataan
  alaosan painikkeilla. Toinen mahdollisuus olisi liittää
  kuittauspainike suoraan tehtävän yhteyteen. Mahdollinen
  muutos kannattaa tehdä käyttäjien palautteen pohjalta.
 - Tapahtuman päättymisestä tulee ilmoitus. Joutuuko
  käyttäjä aina kuittaamaan päättymisilmoituksen?
 - Tapahtumasta ''Kysely KE 1.5.2012 klo: 14:30 Arvioitu 
  kesto: 00:00.'' tulee oikeaoppisesti virheilmoitus 
  ''Tapahtumassa ei ollut yhtään tehtävää'' (piste tai
  huutomerkki uupuu). Sitä ei taida voida mitenkään
  suorittaa, ts. se jää ''kummittelemaan'' listaan?

Tein näkymästä ''Vapaaehtoiset harjoitukset'' seuraavat huomiot:
 - Näkymään tuovan painikkeen teksti ''Harjoitteet'' poikkeaa
  näkymän otsikosta.
 - Esimerkkinä olevat kaksi harjoitetta eivät sisällä mitään,
  joten niitä ei ilmeisesti voi suorittaa.
 - Virheilmoitus ''Haluatko varmasti poistua tapahtumasta?''
  kaipaisisi mieluummin selkeitä sanallisia vastausvaihtoehtoja
  kuin kuvakkeita ''X'' ja ''V'' tai kuvakkeille tooltipejä. 
  Kuvakkaiden merkitystä on hieman hankalaa tulkita ainakin
  kyseisen kysymyksen tapauksessa.
 - Mitenkähän eo. virheilmoitukseen edes pääsi, koska kyseiset
  tapahtumat eivät tuntuneet sisältävän tehtäviä ? En saanut
  toistettua virheilmoitusta useasta kokeilusta huolimatta.
 - Eikö näkymästä tulisi päästä tarkastelemaan suoritettuja
  harjoitteita? Heikkomuistinen pian suorittaa vain yhtä
  harjoitetta kymmeniä kertoja tunnissa...

En havainnut näkymissä mitään kriittisiä virheitä tai puutteita.
Käytettävyyttä saisi parannettua pienillä muutoksilla. Osa yo.
huomioistani vaatii sovelluksen testaamista loppukäyttäjillä 
älypuhelimessa.

Terveisin,
       jukka-pekka

-- 
# Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
# Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
# Information Technology      #
# University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
# P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
# FIN-40014 University of Jyvaskyla # 
Received on 07.05.12 16:49:09

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 07.05.12 16:49:10 EEST